Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Studieledare SC Jönköping, lärare i religionsfilosofi
0763-13 72 00
bruno.frandell@altutbildning.se

Utbildning och examina

1969-1972 Per Brahegymnasiet, Hum. halvklassisk linje, Jönköping
1972-1973 Capernwray Bible School of the Torchbearers, Lancashire, England.
1973-1975 Fjellhaug Internasjonale Högskole, Oslo, No.
Columbia International University, S.C., USA. BA (1979), MA (1983).
2011 Trinity Theological Seminary, Newburgh, IN., USA. Ph.D.

Anställningar och uppdrag

1979-1981; 1983-1986 Bibellärare, Fackelbärarnas Bibelskola, Holsbybrunn.
1986-1989 Pastor och föreståndare, Fröafallskyrkan Tranås (SAM).
1990-1992 Lärare, Nordiska Bibelinstitutet Säffle (NBI).
1992-2014 Lärare, Korteboskolan Jönköping (SAM).
1998-2001 Tf. rektor.
2014- Studieledare & lärare, Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT).

Medlemskap

Allianskyrkan, Jönköping, medlem.
Evangelical Theological Society, medlem.

Avhandling

Contending for the Faith – the Apologetic Theology of David Hedegård (2011). PhD. Trinity College of the Bible and Trinity Theological Seminary, IN., USA.

Publikationer

Artiklar

Tidningen Trosvittnet (SAM), (1986-1989):
”HERREN förlossaren – vår identitet”.
”Ur det ringa kommer något stort – en andlig levnadsregel.”
”Att leva i ljuset av hoppet.”
”Herren vår befriare.”
”En utgångspunkt för mitt böneliv.”
”Är ni mina vittnen?”
”Riket som kommer.”
”En undrens teologi.”
”HERRENS härlighet ibland oss.”
”Fridsfursten och fridsriket.”
”Lev i ljuset av framtiden!”
”En lovsång utan like.”
”Kärlekens Gud kan döma.”
”Gud och hyckleriet.”
”Fallet och frigörelsen i Kristus.”
”Det levande Ordet.”
”Kärlekens väg.”
”Johannes och Jesu tjänst – en kontrast.”
”Jesu makt att hjälpa.”
”Trons lydnad.”
”Frälsningen.”

Jönköpingsposten, Hallpressen. (1991).
”Rösten i öknen.”

Aktuellt, SAM. (2014).
”Vad menas med Bibelns auktoritet?” 01/2014.
”Rötter och vingar.” 04/2014.
”Evangeliet om det öppna rummet.” 05/2014.

Världen idag.
”Teolog med tilltro till Skriften.” 2017.05.5. (Om Teol. Dr. David Hedegård)
”Skriften, evangeliet och kyrkan.” 2017.05.5.
”Skriften, sanningen och vetenskapen.” 2017.05.15.
”Uppenbarelsen och Skriften.” 2017.5.22.
”Jesus och Skriftens tillförlitlighet.” 2017.05.29.
”Skriften är intakt och pålitlig.” 2017.06.12.
”Evangeliet och surgubben.” 2018.12.20.

Teologi & Ledarskap. (2018).
”Skriftens väg är Andens väg. Om ledaren, Ordet och Anden.”

Bokkapitel

”Nedslag i bibelsynsdebatten under svenskt 1900-tal.” Bibeln – Myt eller sanning? (2014). Sid. 181-264.