Docentföreläsning – David Davage

Vår lärare David Davage höll den 22 september sin docentföreläsning på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet på temat ”Gudar och människor bland texter och paratexter: om varför Gamla testamentet inte har några författare.” Föreläsningen går att lyssna på här: https://religionochteologi.podbean.com/ Grattis till docentutnämningen David! Sammanfattning av föreläsningen:  David Davage tar sig […]

Läsåret 20/21 är igång

Nu är läsåret 20/21 igång. Ett trivsamt sorl från studenter och personal fyller våra lokaler. Några hälsar på varandra för första gången och andra pratar om hur sommaren har varit. De första dagarna har bland annat bestått av gudstjänst, fotografering och introduktion av kurser och lärare. I Malmö bjöd dessutom personalen på ett sångframträdande. Refrängen […]

Corona-anpassning av ALTs verksamhet

Med anledning av coronapandemin anpassar ALT / ÖTH läsårsuppstarten och verksamheten under hösten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studenter kommer att ta del av undervisningen på plats på ALTs studiecenter med utglesade klassrum, inga samlingar med över 50 personer, inställda gemensamma utbildningsdagar, och förskjutna lektionstider. Vi erbjuder också möjlighet för studenter i riskgrupp eller med förkylningssymptom att […]

Pressrelease – Våra första två professorer

Idag har ett för ALT historiskt beslut fattats när rektor Niklas Holmefur beslutat att befordra lektor Lena-Sofia Tiemeyer till professor i Gamla testamentets exegetik och lektor Tommy Wasserman till professor i Nya testamentets exegetik. Beslutet har fattats på förslag från lärarförslagnämnden och efter extern sakkunniggranskning med samstämmiga bedömningar. Det är ett viktigt steg för ALT […]

Artikel i Dagen

Här kan du läsa artikeln där Tommy Wasserman berättar med om antika nytestamentliga papyrushandskrifter som stulits från Oxford University. Han menar att detta är “en av de största skandalerna som hänt någonsin i handskriftsvärlden”. Intressant läsning i pappersformat, på webben eller här nedan som pdf. Trevlig läsning! Läs som pdf här: Museum köpte stulna handskrifter

Vårens lördagskurser!

Sök till vårens lördagskurser! ALTs lördagskurser riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom teologi, församling och ledarskap. Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar där du som deltagare finns på plats vid ett av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro). Träffarna innehåller gemensam undervisning med övriga studiecenter via videokonferens och tid för […]