Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Den 14 oktober anordnar ALT en temadag om ämnet ”Idéburet socialt arbete i internationellt perspektiv”. Huvudföreläsare under dagen är Johan von Essen, Naar M´fundisi-Holloway och Selina Stone. Dagen går att följa på alla våra sex studiecenter – Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Plats: Alla våra sex studiecenter, du väljer i anmälan vilket du […]

FRIFO-konferens 12-13/10 – innehåll och anmälan

Den 12-13 oktober anordnar Örebro teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm en FRIFO-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens med talare som Ingunn Folkestad Brestein, Robert Woodberry, Magnus Hagevi, Selina Stone och Arne Rasmusson utifrån temat ”CHURCH AND DEMOCRACY IN A POST-SECULAR SOCIETY”. Plats: Örebro teologiska högskola Kostnad: 500 kr för hela konferensen (mat, fika och […]

Stort grattis doktor Prosén!

Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens liv tar sig uttryck i några pentekostala kyrkor i Östafrika. Titeln på avhandlingen är A Rhythm that Connects my Heart with God. Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer men också analys av sångtexter och predikningar. Martina kombinerar olika […]

Teologiska texter på syriska – även i höst

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115). Det blev en lyckad kurs med nöjda studenter och lärare. Nu är det bestämt att kursen kommer att ges även under höstterminen med start den 4 oktober. Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och […]

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Nu publiceras forskningsrapporten om Knutby från Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Ulrik Josefsson (prorektor ALT), redaktör tillsammans med Magnus Wahlström (ledare för Pingst – arkiv och forskning), menar att de viktigaste lärdomarna handlar om att dra gränser för fanatism för att skydda den entusiastiska kristendomen. – Miljön i Knutby hade till stora delar formats av […]

Trosbaserade organisationer och professionsutveckling

På vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade organisationer? Det är frågan som Mikael Hallenius, lärare i Kyrko- och missionsstudier på ALT, ställer sig i artikeln Trosbaserade organisationer och professionsutveckling – ett case för praktisk teologi? som i dagarna har publicerats i Scandinavian Journal for Leadership & Theology. […]

Examenshögtid 3 juni 2021 – några bilder från dagen

En dag av glädje och sol! I dag var det ALTs examenshögtid och många studenter som under en kortare eller längre tid (en del 8 år!) har läst på ALT fick nu avsluta sina studier. Det blev tal av rektor Niklas Holmefur och studierektor Dan Elofsson, reflektion från avgångsstudenter, sång, bön, presenter och lite mat. […]

Bokrelease ”För en tid som denna”

Under drygt ett års tid har 16 pastorer och ledare inom Svenska Alliansmissionen (SAM) skrivit en antologi om samfundets teologi. Nu är boken klar och under SAMs digitala årskonferens från Gullbrannagården den här helgen hölls en release för boken ”För en tid som denna”. Som medverkande i boken finns bland andra ALTs Lina Skoghäll (samordnare […]

Sommarkurser 2021/Summer Courses 2021

Vi är glada att även i år kunna erbjuda Sommarkurser! Under 10 veckor får du på distans ta del av undervisning i teologi och vad det innebär att vara kyrka i dag. En nyhet för i år är att en av kurserna ges helt på engelska. Välkommen att söka innan den 31 maj! Kurser som […]