Öppet hus 17 mars – på alla våra sex studiecenter!

Välkommen på ALT:s Öppet hus den 17 mars! Vi är så glada att åter kunna bjuda in till Öppet hus på plats på våra studiecenter och på campus. Från kl 10.30 har du möjlighet att vara med på ordinarie lektioner och få en inblick i livet som student på ALT. Under eftermiddagen bjuder vi på […]

Apologetik i en postsekulär tid – konferens 11-12 mars på Campus Örebro

Under senare år har religion blivit en av de hetaste frågorna i den offentliga debatten. Somliga har till och med talat om att vi passerat in i en postsekulär tid, en period där det sekulära inte självklart är den givna normen. Stämmer det och vad vill det säga att visa på den kristna trons rimlighet […]

Forskningskonferens: SBL Annual Meeting

David Davage, en av ÖTH:s lektorer i bibelvetenskap, har just kommit hem från den årliga stora bibelvetenskapliga konferensen SBL Annual Meeting, som i år hölls i San Antonio, Texas. Konferensen, som är ett samarrangemang mellan SBL (Society of Biblical Literature) och AAR (American Association of Religion) samlar vanligtvis uppemot 10.000 deltagare, men i skuggan av […]

Självvärdering inskickad – som ett led i att säkerställa kvaliteten

Idag skickade ALT:s kvalitetssamordnare Tommy Wasserman in ÖTH:s självvärdering med sju bilagor till Universitetskanslerämbetet som led i en nationell granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Det är kulmen på en lång process av arbete med att få på plats ett kvalitetssystem för att säkerställa kvaliteten i högskoleutbildningen, ett arbete och en granskning som fortsätter.

Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

Hyllie Park folkhögskola, Malmö, gav för två år sedan ALT uppdraget att utvärdera vad som händer när sfi-undervisning bedrivs av en folkhögskola i församlingsmiljö. Mikael Hallenius, Maria Karlsson och Håkan Kenne (alla lärare på ALT) har inom ramen för ÖTH (högskolan inom ALT) utfört en studie på sfi-undervisningen i Saronkyrkan, Göteborg. I utvärderingen har fyra […]

Årets FRIFO-konferens

En av slutsatserna från FRIFO-konferensen “Church and democracy in a post-secular society” är att det finns en hel mängd historiska och nutida exempel på att låg- och frikyrkliga rörelser har varit betydelsefulla för demokratins framväxt. Deras roll har dock förändrats och deras status som civilsamhällsaktörer innebär möjligheter men också faror. Här är det behov av […]

Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Den 14 oktober anordnar ALT en temadag om ämnet ”Idéburet socialt arbete i internationellt perspektiv”. Huvudföreläsare under dagen är Johan von Essen, Naar M´fundisi-Holloway och Selina Stone. Dagen går att följa på alla våra sex studiecenter – Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Plats: Alla våra sex studiecenter, du väljer i anmälan vilket du […]

FRIFO-konferens 12-13/10 – innehåll och anmälan

Den 12-13 oktober anordnar Örebro teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm en FRIFO-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens med talare som Ingunn Folkestad Brestein, Robert Woodberry, Magnus Hagevi, Selina Stone och Arne Rasmusson utifrån temat ”CHURCH AND DEMOCRACY IN A POST-SECULAR SOCIETY”. Plats: Örebro teologiska högskola Kostnad: 500 kr för hela konferensen (mat, fika och […]

Stort grattis doktor Prosén!

Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens liv tar sig uttryck i några pentekostala kyrkor i Östafrika. Titeln på avhandlingen är A Rhythm that Connects my Heart with God. Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer men också analys av sångtexter och predikningar. Martina kombinerar olika […]