Forskningskonferens: SBL Annual Meeting

David Davage, en av ÖTH:s lektorer i bibelvetenskap, har just kommit hem från den årliga stora bibelvetenskapliga konferensen SBL Annual Meeting, som i år hölls i San Antonio, Texas. Konferensen, som är ett samarrangemang mellan SBL (Society of Biblical Literature) och AAR (American Association of Religion) samlar vanligtvis uppemot 10.000 deltagare, men i skuggan av […]

Självvärdering inskickad – som ett led i att säkerställa kvaliteten

Idag skickade ALT:s kvalitetssamordnare Tommy Wasserman in ÖTH:s självvärdering med sju bilagor till Universitetskanslerämbetet som led i en nationell granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Det är kulmen på en lång process av arbete med att få på plats ett kvalitetssystem för att säkerställa kvaliteten i högskoleutbildningen, ett arbete och en granskning som fortsätter.

Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

Hyllie Park folkhögskola, Malmö, gav för två år sedan ALT uppdraget att utvärdera vad som händer när sfi-undervisning bedrivs av en folkhögskola i församlingsmiljö. Mikael Hallenius, Maria Karlsson och Håkan Kenne (alla lärare på ALT) har inom ramen för ÖTH (högskolan inom ALT) utfört en studie på sfi-undervisningen i Saronkyrkan, Göteborg. I utvärderingen har fyra […]

Årets FRIFO-konferens

En av slutsatserna från FRIFO-konferensen “Church and democracy in a post-secular society” är att det finns en hel mängd historiska och nutida exempel på att låg- och frikyrkliga rörelser har varit betydelsefulla för demokratins framväxt. Deras roll har dock förändrats och deras status som civilsamhällsaktörer innebär möjligheter men också faror. Här är det behov av […]

Idéburet socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Den 14 oktober anordnar ALT en temadag om ämnet ”Idéburet socialt arbete i internationellt perspektiv”. Huvudföreläsare under dagen är Johan von Essen, Naar M´fundisi-Holloway och Selina Stone. Dagen går att följa på alla våra sex studiecenter – Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Plats: Alla våra sex studiecenter, du väljer i anmälan vilket du […]

FRIFO-konferens 12-13/10 – innehåll och anmälan

Den 12-13 oktober anordnar Örebro teologiska högskola och Teologiska högskolan Stockholm en FRIFO-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens med talare som Ingunn Folkestad Brestein, Robert Woodberry, Magnus Hagevi, Selina Stone och Arne Rasmusson utifrån temat ”CHURCH AND DEMOCRACY IN A POST-SECULAR SOCIETY”. Plats: Örebro teologiska högskola Kostnad: 500 kr för hela konferensen (mat, fika och […]

Stort grattis doktor Prosén!

Martina Prosén, lärare på ALT, har disputerat vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om hur gudstjänstens liv tar sig uttryck i några pentekostala kyrkor i Östafrika. Titeln på avhandlingen är A Rhythm that Connects my Heart with God. Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer men också analys av sångtexter och predikningar. Martina kombinerar olika […]

Teologiska texter på syriska – även i höst

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115). Det blev en lyckad kurs med nöjda studenter och lärare. Nu är det bestämt att kursen kommer att ges även under höstterminen med start den 4 oktober. Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och […]

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Nu publiceras forskningsrapporten om Knutby från Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Ulrik Josefsson (prorektor ALT), redaktör tillsammans med Magnus Wahlström (ledare för Pingst – arkiv och forskning), menar att de viktigaste lärdomarna handlar om att dra gränser för fanatism för att skydda den entusiastiska kristendomen. – Miljön i Knutby hade till stora delar formats av […]