Teologiska texter på syriska – även i höst

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro gav ALT under vårterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115). Det blev en lyckad kurs med nöjda studenter och lärare. Nu är det bestämt att kursen kommer att ges även under höstterminen med start den 4 oktober. Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och […]

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Nu publiceras forskningsrapporten om Knutby från Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Ulrik Josefsson (prorektor ALT), redaktör tillsammans med Magnus Wahlström (ledare för Pingst – arkiv och forskning), menar att de viktigaste lärdomarna handlar om att dra gränser för fanatism för att skydda den entusiastiska kristendomen. – Miljön i Knutby hade till stora delar formats av […]

Trosbaserade organisationer och professionsutveckling

På vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade organisationer? Det är frågan som Mikael Hallenius, lärare i Kyrko- och missionsstudier på ALT, ställer sig i artikeln Trosbaserade organisationer och professionsutveckling – ett case för praktisk teologi? som i dagarna har publicerats i Scandinavian Journal for Leadership & Theology. […]

Examenshögtid 3 juni 2021 – några bilder från dagen

En dag av glädje och sol! I dag var det ALTs examenshögtid och många studenter som under en kortare eller längre tid (en del 8 år!) har läst på ALT fick nu avsluta sina studier. Det blev tal av rektor Niklas Holmefur och studierektor Dan Elofsson, reflektion från avgångsstudenter, sång, bön, presenter och lite mat. […]

Bokrelease ”För en tid som denna”

Under drygt ett års tid har 16 pastorer och ledare inom Svenska Alliansmissionen (SAM) skrivit en antologi om samfundets teologi. Nu är boken klar och under SAMs digitala årskonferens från Gullbrannagården den här helgen hölls en release för boken ”För en tid som denna”. Som medverkande i boken finns bland andra ALTs Lina Skoghäll (samordnare […]

Sommarkurser 2021/Summer Courses 2021

Vi är glada att även i år kunna erbjuda Sommarkurser! Under 10 veckor får du på distans ta del av undervisning i teologi och vad det innebär att vara kyrka i dag. En nyhet för i år är att en av kurserna ges helt på engelska. Välkommen att söka innan den 31 maj! Kurser som […]

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education

ALT/ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027. Maria Karlsson, lärare och ansvarig för internationalisering på ALT/ÖTH – vad är egentligen Erasmus? – Erasmus är namnet på ett utbytesprogram mellan länder i Europa för att möjliggöra utbyte mellan deras lärosätens studenter och personal. Varför är det här […]

Talare från världens alla hörn i masterkurs

I masterkursen Systematisk teologi i en global kristenhet som genomförs nu under våren får studenterna ta del av många spännande föreläsningar. För ett par veckor sedan var det en av Afrikas viktigaste teologer som höll i undervisningen, J. Kwabena Asamoah-Gyadu från Ghana, och i dag var det den indiske teologen Wessly Lukose (bilden). – Den […]

Lena-Sofia Tiemeyer uppmärksammas i Dagen

”Lena-Sofia Tiemeyer är en av världens ledande forskare på Jesaja bok och Sveriges första kvinnliga professor i bibelvetenskap. Efter 30 år utomlands är hon tillbaka i Sverige för att undervisa på ALT. Gamla testamentet är fortfarande det roligaste hon vet.” Så skriver Malina Abrahamsson i sin artikel om ALTs egen Lena-Sofia i Dagen! Läs om […]

Öppet Hus 2021 – en lyckad dag!

En öppet hus-dag som går till historien som annorlunda men ändå med väldigt lyckat resultat. I en verksamhet där mycket redan sker över videokonferens blev inte steget så långt till att hålla ett helt digitalt öppet hus, även om det verkliga mötet självklart är en väldigt viktig del – inte minst en sådan här dag. […]