Pressrelease – Våra första två professorer

Idag har ett för ALT historiskt beslut fattats när rektor Niklas Holmefur beslutat att befordra lektor Lena-Sofia Tiemeyer till professor i Gamla testamentets exegetik och lektor Tommy Wasserman till professor i Nya testamentets exegetik. Beslutet har fattats på förslag från lärarförslagnämnden och efter extern sakkunniggranskning med samstämmiga bedömningar. Det är ett viktigt steg för ALT […]

Artikel i Dagen

Här kan du läsa artikeln där Tommy Wasserman berättar med om antika nytestamentliga papyrushandskrifter som stulits från Oxford University. Han menar att detta är ”en av de största skandalerna som hänt någonsin i handskriftsvärlden”. Intressant läsning i pappersformat, på webben eller här nedan som pdf. Trevlig läsning! Läs som pdf här: Museum köpte stulna handskrifter

Vårens lördagskurser!

Sök till vårens lördagskurser! ALTs lördagskurser riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom teologi, församling och ledarskap. Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar där du som deltagare finns på plats vid ett av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro). Träffarna innehåller gemensam undervisning med övriga studiecenter via videokonferens och tid för […]

Teologi för mörka tider

Tid: 22 oktober 9:30 – 15:30 (drop-in fika från 9:00)  Plats: Örebro teologiska högskola, Åstadalsvägen 2, Örebro  Kostnad: 300 kr inklusive lunch och kaffe    Vilka teologiska redskap har vi för att möta tillvarons destruktiva sidor? Vad kännetecknar ett konstruktivt kristet hopp? Hur skiljer sig det från aningslös optimism?   Ekumenisk kursdag arrangeras av Örebro teologiska högskola och […]

Uppstartsdagar!

Nu är vi igång för terminen på ALTs samtliga studiecenter och på Campus Örebro. I måndags träffades nya studenter på pastors- och ledarprogrammet över videokonferens och igår har alla nya studenter på de teologiska programmen och ”gamla” studenter dragit igång! Det är dagar av nya bekantskaper, kära återseenden, gemenskap och förväntan!