Forskningskonferens 8-9 mars: Healing and Exorcism

Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity Rapport från konferensen Conference summary Frågan om helande och exorcism inom judendom och tidig kristen rörelse har genom åren engagerat ett stort antal forskare världen över. Eftersom den tidiga kristna rörelsen har sina tydligaste rötter inom judendomen, kommer förhållandet mellan helande och exorcism inom det […]