Priscilla om att studera teologi

Priscilla G. Mall är en av våra studenter på det teologiska programmet. Nedan får vi ta del av hennes tankar om teologi och hur hon upplever studietiden.  Hej! Jag heter Priscilla G. Mall och läser mitt andra år på ALTs teologiska program på Campus Örebro. Jag har föräldrar ifrån Indien, så jag har tagit full […]

Docentföreläsning – David Davage

Vår lärare David Davage höll den 22 september sin docentföreläsning på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet på temat ”Gudar och människor bland texter och paratexter: om varför Gamla testamentet inte har några författare.” Föreläsningen går att lyssna på här: https://religionochteologi.podbean.com/ Grattis till docentutnämningen David! Sammanfattning av föreläsningen:  David Davage tar sig […]

Corona-anpassning av ALTs verksamhet

Med anledning av coronapandemin anpassar ALT / ÖTH läsårsuppstarten och verksamheten under hösten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studenter kommer att ta del av undervisningen på plats på ALTs studiecenter med utglesade klassrum, inga samlingar med över 50 personer, inställda gemensamma utbildningsdagar, och förskjutna lektionstider. Vi erbjuder också möjlighet för studenter i riskgrupp eller med förkylningssymptom att […]

Vi kommer få tre olika inspel som behandlar kyrka och tro i samhället. Seminariet ger mycket utrymme till gemensam bearbetning och avslutas med ett samtal om intressanta fält att forska vidare på. Tid: 14 okt. 13:00-17:00 Plats: Örebro Teologiska Högskola, Åstadalsvägen 2, Örebro Medverkande: Magnus Hagevi, professor i Statsvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö Linnéa Lundgren, […]

Läsåret 20/21 är igång

Nu är läsåret 20/21 igång. Ett trivsamt sorl från studenter och personal fyller våra lokaler. Några hälsar på varandra för första gången och andra pratar om hur sommaren har varit. De första dagarna har bland annat bestått av gudstjänst, fotografering och introduktion av kurser och lärare. I Malmö bjöd dessutom personalen på ett sångframträdande. Refrängen […]

Ett dubbelt svek: ny bok av Hallenius

Vår lärare Mikael Hallenius släpper nu del tre i sin trilogi om tro. Del ett – Spår av den osynlige – och del två – Det överflödande hjärtat – finns redan ute, men nu kommer alltså den sista delen: Ett dubbelt svek – om trons prövning, ”en själavårdande, hoppfull och närgången bok för den som […]

Boknyhet: Mikael Tellbe om Paulus

Efter 30 år av forskning kommer nu vår lärare Mikael Tellbe med boken ”Paulus mot väggen: Arton raka frågor och lika många försök till svar”. Det är en bok där han ger oss svar på många av de frågor som ställts, både av forskningen och kyrkan. Så här skriver Mikael i förordet: “Den här boken […]

Saul och David i Psaltarens överskrifter, av David Willgren

Har du någon gång undrat över de överskrifter i Psaltaren som placerar en psalm i relation till Davids liv? Vad de har för funktion? På vilket sätt de är tänkta att hjälpa oss förstå psalmerna? Till exempel lyder överskriften till Ps 34 så här: ”Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelek, som drev […]

Unga kristna om sin tro, artikel av Andersson, Wenell & Spjuth

Våra lärare Greger Andersson, Fredrik Wenell och Roland Spjuth skrev för ett år sedan en artikel om hur unga kristna resonerar om sin tro. Den publicerades i tidskriften Scandinavian Journal for Leadership and Theology, som ges ut av ÖTH tillsammans med Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) och Ansgar Teologiske Høgskole (ATH). Artikeln tar sin utgångspunkt […]