Johannesevangeliet, ny bok av Ludvig Nyman

Vår lärare Ludvig Nyman har skrivit en bibelkommentar till Johannesevangeliet som nu går att förhandsboka online! Ludvig, som i januari i år blev klar med sin masteruppsats med titeln “New Perspectives on the Old Covenant: 2 Corinthians 3 Within Recent Discussions on Paul“, gör i sin kommentar ett försök att både belysa vad evangeliet betydde […]

Är Psalm 1–2 ett förord? Ny artikel av David Willgren

Örebro Teologiska högskola bedriver forskning i flera olika forskningsämnen. En av våra forskare i bibelvetenskap är David Willgren. Sedan han disputerade på avhandlingen ”Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms” har han skrivit ett flertal artiklar. Tidigare i år publicerades en av hans senaste artikler i den […]

To Cast the First Stone – Knust och Wasserman

Många års gemensam forskning för Tommy Wasserman, lärare ÖTH, och Jennifer W. Knust, Professor of Religious Studies vid Duke University, resulterade under hösten 2018 i en ny bok – To Cast the First Stone: The Transmission of a Gospel Story. Boken bygger på den välkända bibelberättelsen om hur Jesus möter en kvinna ertappad med äktenskapsbrott […]

Budget möjliggör fler utbildningsplatser

Riksdagen har antagit en budget för 2019 som innebär möjlighet för Akademi för Ledarskap och Teologi att få ett utökat ekonomiskt stöd och därmed kunna erbjuda fler utbildningsplatser. – Det är mycket glädjande att vi nu efter år av överproduktion, dvs att vi utbildar fler än vi har utbildningsplatser för, får möjlighet till ett utökat […]

Forskning mötte praktik på konferens

En nyckelfråga i ett väl fungerande ledarskap är långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt lever vi i en situation som präglas av stor flexibilitet och rörlighet. Utmattningssjukdomar är ett symptom. Svårigheterna att finna frivilligarbetare är ett annat. Det är därför avgörande både i utbildningen av församlingsledare och i kyrkans arbete med frivilligledare att skapa innehåll och form […]

Ansökan till vårterminen 2019 är öppen

Vill du läsa teologi i vår? Nu är ansökan till vårterminens kurser på Akademi för Ledarskap och Teologi öppen. Fördjupa dig i teologi genom att läsa en kurs på vårt campus i Örebro eller en onsdagskurs tillsammans med studenterna på något av våra studiecenter. Allt du behöver veta hittar du här på hemsidan. Välkommen med […]

Internationellt utbyte och nya samarbetsavtal

ALT finns med i många olika sammanhang både nationellt och internationellt. Förra veckan bar det iväg för Tommy Wasserman till London där han undervisade onsdag och torsdag på London School of Theology. Under denna tid på året har inte studenterna på grundnivå börjat sin termin, de kommer först i oktober. Bara doktorander och personal var […]

Lyckad kursdag om äktenskapsteologi

Den 11 september samlades ca 80 deltagare till en kursdag om äktenskapets teologi. Synen på hur vi lever i samhället har förändrats mycket de senaste årtiondena, ofta genom omedvetna förskjutningar i praktiken. Den här dagen satte sökljuset på äktenskapet – hur dess samhälleliga position och funktion förändrats och vad äktenskapet i teologisk mening är och […]

FRIFO-konferens 8-9 februari 2018

FRIFO-konferens: Religion, tro och kyrka i mötet mellan forskning och praktik Konferensen ger utrymme för ett möte mellan forskare och praktiker i frågor som rör religion, tro och unga. Konferensen öppnar för ett samtal om, och analys av, frågor som kan handla om ungas förändrade livsmönster, värderingar och medieanvändning. Konferensen vill särskilt diskutera vilka konsekvenser […]