Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Studierektor för pastors- och ledarprogrammet, lärare i Nya testamentet

Utbildning och examina

2016 Teol. Magister vid Umeå Universitet
2007 Teol. Kandidat vid Örebro Teologiska Högskola
2000-2003 SALT-utbildning
1985-1986 Teamutbildning i Team med Uppdrag

Anställningar och uppdrag

2017- Studierektor och lärare, ALT
2011-2017 Biträdande utbildningsföreståndare Akademi för Ledarskap och Teologi
2003-2011 Studieledare och lärare vid SALT Malmö, Hyllie Park Folkhögskola
2003-2010 Pastor Pingstkyrkan Lund
1994-2000 Ungdomspastor Pingstkyrkan Lund
1986-1990 Ungdomsledare och evangelist i Pingstkyrkorna i Västerås och Strängnäs