Fortbildning och distans

Inom ALT vill vi erbjuda dig en möjlighet att studera teologi, oavsett din situation och dina förkunskaper. Vi har därför ett stort utbud av kurser för fördjupning och fortbildning.Du kan läsa mer om varje alternativ genom att välja i menyn till vänster.

 

Teologisk grundkurs på distans (Örebro)

Vår teologiska grundkurs på distans är en möjlighet för dig som inte kan studera på plats under dagtid. Kurserna är uppbyggda kring tre träffar (fre­–lör) på plats i Örebro, samt egen läsning och tid för studier. Studietakten ligger på kvartsfart, vilket motsvarar cirka tio timmar i veckan. Målet med kurserna är att ge dig mer kunskap och insikt i teologi, vilket du har nytta av både i församlingen och i ditt arbete.

De åtta kurser som ingår i teologisk grundkurs på distans motsvarar det första året på de teologiska programmen (ett, två och tre år), samt delar av de första två åren på pastors- och ledarprogrammet.

 

Kurser på studiecenter

Onsdagskurser

Våra onsdagskurser läses tillsammans med studenter i det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet vid något av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå). Varje onsdag är schemalagd med föreläsningar, seminarier och tid för samtal. Kursutbudet består av de åtta kurser som utgör vårt teologiska basår.

Lördagskurser

Våra lördagskurser riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom områdena teologi, församling och ledarskap. Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar där du som deltagare finns på plats vid ett av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro). Träffarna innehåller gemensam undervisning med övriga studiecenter via videokonferens samt tid för samtal, övningar och reflektion på respektive studieort. Kurserna ges i samverkan med folkhögskolor inom ALT:s nätverk. Vissa av kurserna kan även examineras för högskolepoäng vid ÖTH.

 

Fortbildningskurser

Våra fortbildningskurser är en möjlighet för dig som har läst teologi tidigare och är intresserad av vidare fördjupning. Kurserna hjälper dig som pastor och ledare att utvecklas, reflektera och fortsätta ditt livslånga lärande. Du möter kunniga lärare med lång erfarenhet av både teologisk utbildning och engagemang i lokala församlingar.

Även för dig som inte läst teologi tidigare finns det möjlighet att läsa fristående kurser, antingen på studiecenter (se onsdagskurser) eller på Örebro teologiska högskola (kontakta studievägledare för mer information).

 

Masterutbildning

För dig som tagit en teologie kandidatexamen erbjuder Örebro teologiska högskola teologiska masterutbildningar i samarbete med Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) och Åbo Akademi (ÅA).

Utbildningen vid Ansgar är inriktad på ledarskap och församlingsutveckling. Den ges på halvfart och är upplagd för att kunna kombineras med exempelvis församlingstjänst. Upplägget bygger på tre kursveckor per år som alternerar mellan Örebro och lärosäten i Norge.

Utbildningen vid Åbo är inriktad på antingen exegetik (bibelvetenskap) eller systematisk teologi.