Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Ekumenisk studiedag i Örebro 28 september

3 juni 2021

De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna trons innersta kärna. Men vad menar vi egentligen med frälsning och hur relaterar det till vår samtidskultur?

Den 28 september bjuder ÖTH tillsammans med Strängnäs stift in till en studiedag i samarbete med Bilda. Ämnet för dagen är “Vad betyder frälsning för vår tid?", platsen är Örebro teologiska högskola och huvudtalare är ÖTH/ALTs egen Roland Spjuth och Katarina Westerlund, Uppsala Universitet.

Mer info och anmälningslänk kommer inom kort på www.bilda.nu.