Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst
Samordnare och studieledare SC Göteborg
erik.holke@altutbildning.se

Utbildning och examina

Sjuksköterskeexamen med vidareutbildning i Akutsjukvård och Vårdvetenskap, Hälsohögskolan Jönköping

4-årig Pastors- och missionärsutbildning, Korteboskolan, Jönköping

Anställningar och uppdrag

2001-2003 Vik. Pastor Pingstkyrkan, Jönköping

2004-2012 Pastor Saronkyrkan, Göteborg

2007- Studieledare och studiecentersamordnare ALT  (i början SALT)