Kurser framöver

Våren 2020: Ingen kurs våren 2020.

Hösten 2020: TL103D Systematisk teologi

Våren 2021: RR106D Världsreligionerna