Fristående kurser inom masterprogrammet

I vår erbjuder ÖTH möjligheter till fördjupning för dig som redan har en teologisk examen. Två fristående kurser erbjuds på vardera 10 högskolepoäng och som går på halvtid med start i mars (vecka 9) till och med juni (vecka 22).

Systematisk teologi i en global kristenhet (HS402)

Kristenheten har genomgått radikala förändringar de senaste hundra åren. Centrum befinner sig inte längre i kyrkans traditionella centra i Europa utan i det globala syd. Den systematiska teologin står därmed inför nya frågor när kristendomens växer i andra religiösa och kulturella miljöer samtidigt som olika delar i kristenheten binds samman i likartade storstadsmiljöer präglade av global konsumtionsekonomin. Särskild betoning ges åt den evangelikala kristenheten och den globala pentekostalismens många uttryck och vad som kännetecknar den mycket inflytelserika så kallade framgångsteologiska strömningen. Kursens syftar till att ge redskap och perspektiv för att bedriva teologisk reflektion som står i dialog med globala teologier.

Ansvariga lärare är Mikael Stenhammar och Niklas Holmefur.

Dessutom möter du som föreläsare:

  • Martin Accad, Associate Professor of Islamic Studies, Arab Baptist Theological Seminary, Libanon
  • Allan Anderson, Professor emeritus The Centre for Pentecostal and Charismatic Studies vid universitetet i Birmingham
  • J. Kwabena Asamoah-Gyadu, Professor Trinity Theological Seminary, Ghana.
  • Wessly Lukose, lektor i missionsvetenskap och systematisk teologi vid Birmingham Christian College (England) och Filadelfia Bible Collge (Rajasthan, Indien).

Här hittar du instruktioner för ansökan.

Tidiga kristna texter i Rom (BV411)

Den antika världsmetropolen Rom får snart en egen kristen församling som med tiden blir centrum för hela den kristna rörelsen. Här rör sig tidigt ett antal texter som antingen är skrivna till kristna i Rom eller från kristna i Rom: Romarbrevet, Första Petrusbrevet, Hebreerbrevet, Första Klemensbrevet och Ignatius brev till romarna, för att nämna några av de viktigaste från det första och andra århundradet. Kursen syftar till att ge fortsatt övning i att analysera, översätta och tolka Nya testamentets brevtexter och de Apostoliska fäderna. Kursen omfattar studium av följande texter: Romarbrevet 12–16, Hebreerbrevet 8–13, Första Petrusbrevet, Första Klemensbrevet 1–10, 42–52 och Ignatius brev till romarna. 

Här hittar du instruktioner för ansökan.

Har du letat runt på hemsidan utan att hitta den information du söker? Kontakta studievägledare.