Kursutbud ÖTH 2020–2021

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101 Gamla testamentet, baskurs 20-21
BV101D Gamla testamentet, baskurs (distans) 20-21
BV101R Gamla testamentet, baskurs 20-21
BV102 Nya testamentet, baskurs 20-21
BV102D Nya testamentet, baskurs (distans) 20-21
BV102R Nya testamentet, baskurs 20-21
BV103 Bibelteologi 1 20-21
BV103R Bibelteologi 1 20-21
BV111 Uppenbarelseboken sommarkurs 20-21
BV201 Nytestamentlig grekiska 1 20-21
BV201D Nytestamentlig grekiska 1 (distans) 20-21
BV202 Nytestamentlig grekiska 2 20-21
BV202D Nytestamentlig grekiska 2 (distans) 20-21
BV205D Gammaltestamentlig hebreiska (distans) 20-21
BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk 20-21
BV213 Lukasevangeliet (språklig) 20-21
BV214 De historiska böckerna, Samuelsböckerna (språklig) 20-21
BV223 Lukasevangeliet (icke-språklig) 20-21
BV224 De historiska böckerna, Samuelsböckerna (icke-språklig) 20-21
BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse 20-21
BV247 Leaders with Intergrity – The Pastoral Letters 20-21
BV247 Ledare med integritet – Pastoralbreven (icke-språklig) 20-21
BV248 Ledare med integritet – Pastoralbreven (språklig) 20-21
BV268R Bibelteologi 2 20-21
BV269 Fördjupningsseminarium: ”Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet” 20-21

Kyrko- och missionsstudier

KM101 Missionsvetenskap 20-21
KM101R Missionsvetenskap 20-21
KM102 Kyrkohistoria (baskurs) 20-21
KM102D Kyrkohistoria (baskurs) 20-21
KM102R Kyrkohistoria (baskurs) 20-21
KM110 Gåvan och uppdraget sommarkurs 20-21
KM180 Ledarskap i församling 20-21
KM241 Sveriges kyrkohistoria 20-21
KM245R Kulturförståelse 20-21
KM251R Teologi om kyrkliga handlingar 20-21
KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck 20-21

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101 Introduktion till teologiska studier 20-21
RR101R Introduktion till teologiska studier 20-21
RR106 Världsreligionerna (baskurs) 20-21
RR106R Världsreligionerna (baskurs) 20-21
RR241 Mötet med nyandligheten 20-21
RR246R Religionsbeteendevetenskap 20-21
RR247R Idéburet ledarskap i diakoni 20-21
RR280 Kommunikation och konflikthantering 20-21

Tro- och livsåskådningsvetenskap

TL103 Systematisk teologi 1 20-21
TL103D Systematisk teologi 1 20-21
TL103R Systematisk teologi 1 20-21
TL111 Faith, Life and Theology summer course 20-21
TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria 20-21
TL207D Kontextuell teologi 20-21
TL208R Systematisk teologi 2 20-21
TL250 Fördjupningsseminarium: Teologi om sexualitet i samtida kontext 20-21
TL251R Etik 20-21

TL252R Systematisk teologi 3, Teologisk integrering 20-21
TL253R Migration, nation och globalisering 20-21
TL257R Kyrkan i samhället 20-21

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231R Självständigt arbete 7,5 hp 20-21
AA232R Självständigt arbete 15 hp 20-21
AA233 Fältstudium 15 hp 20-21
AA234 Vetenskaplig teori och metod 20-21

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV280 Paulinsk teologi 20-21
BV401 Gud som befriare, Exodustexter 20-21
BV403 Bibelteologi
BV411 Tidiga kristna texter i Rom 20-21
BV413 Revelation – The Lamb and the Beast 20-21
BV419 Teori och metod – bibelvetenskap 20-21
BV420 Magisteruppsats i bibelvetenskap 20-21
BV442 Paulinsk teologi 20-21
BV443 New Testament textual criticism 20-21
BV444 New Testament textual criticism 20-21
BV519 Teori och metod i bibelvetenskap 20-21
BV520 Masteruppsats i bibelvetenskap 20-21

Historisk-systematisk teologi

HS401 Teologins historia, systematisk-teologiska klassiker 20-21
HS402 Systematisk teologi i en global kristenhet 20-21
HS419 Teori och metod, historisk-systematisk teologi 20-21
HS420 Magisteruppsats i historisk-systematisk teologi 20-21
HS456 Läskurs i missiologi 20-21
HS519 Teori och metod, historisk-systematisk teologi 20-21
HS520 Masteruppsats i historisk-systematisk teologi 20-21

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA401 Text och Tolkning – Teori och metod inom exegetisk och systematisk teologi 20-21
AA403 Pneumatologi 20-21