Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Festskrift till Lennart Boström

12 okt, 2019

Under Exegetiska dagarna fick Lennart Boström, under kvällens supé, ta emot en festskrift. David Davage har lagt ner ett stort arbete, med hjälp av flera kollegor, för att få denna festskrift klar. David höll ett tal och trots att han gick runt het gröt ett tag så förstod Lennart Boström snart att det var något på gång! Tack alla som hjälpte till att hålla denna överraskning till just en överraskning. Extra kul att få hylla Lennart Boström och hans fantastiska arbete tillsammans under en trevlig middag.

Festskriften heter: God and Humans – in the Hebrew Bible and Beyond.