Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Forskning mötte praktik på konferens

17 oktober, 2018

En nyckelfråga i ett väl fungerande ledarskap är långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt lever vi i en situation som präglas av stor flexibilitet och rörlighet. Utmattningssjukdomar är ett symptom. Svårigheterna att finna frivilligarbetare är ett annat.

Det är därför avgörande både i utbildningen av församlingsledare och i kyrkans arbete med frivilligledare att skapa innehåll och form i ledarträning som blir långsiktigt hållbart. Örebro Teologiska Högskola, Högskolan för Ledarskap och Teologi, Oslo och Ansgar Teologiska Högskola, Kristiansand anordnade därför konferensen Hållbart ledarskap den 16-17 oktober i Örebro.

Konferensen blev en mötesplats för forskning och praktik och många viktiga erfarenheter för att skapa ett hållbart ledarskap i våra församlingar utbyttes. Talare under konferensen var bland andra Cheryl Bridges Johns, via länk från Cleveland, och Andreas Nilsson från Handelshögskolan, Örebro Universitet. På ALTs instagramkonto kan du se filmklipp från konferensen där Ulf Häggqvist (Svenska Alliansmissionen) och Andreas Ardenfors (Pingst Fria Församlingar i samverkan) ger sin syn på vikten av att prata om ett hållbart ledarskap.