Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Forskningskonferens: ”Ancestor and Exodus Traditions in Second Isaiah.”

13 september 2021

ÖTH:s professor i Gamla testamentet, Lena-Sofia Tiemeyer, har just kommit hem från en tredagars forskningskonferens i Leipzig, ”Ancestor and Exodus Traditions in Second Isaiah.” Det var den första konferensen för Lena-Sofia på väldigt länge där man kunde mötas fysiskt.

Lena-Sofia (till höger på bilden) presenterade ett paper med titeln “Jacob as a Literary Figure: The Intersection between Jacob in Genesis and Jacob in Isaiah 40–55”. Hon diskuterar hur Jakob-Israel framställs som en litterär person i Jesaja 40-48, och vidhåller att denna framställning överensstämmer med den i 1 Mosebok. För det första speglar båda texterna en skillnad mellan Jakobs självuppfattning och hur Gud och andra människor ser på honom. Medan Jakob ser sig själv som ett oskyldigt offer för yttre omständigheter så presenterar andra honom som en rädd bluffmakare. För det andra slår båda texterna fast att Jakob, trots brister, är Guds utvalde tjänare – Gud älskar denna upproriske, fege och på det hela taget rätt otrevliga person. Baserat på texternas likheter hävdar Lena-Sofia att textmaterialet i denna del av Jesaja är beroende av och har utvecklat patriarkberättelsen om Jakob, och att en intertextuell läsning med 1 Mosebok ger oss en fördjupad förståelse av budskapet i Jesaja 40–55.