Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Forskningskonferens: SBL Annual Meeting

29 november 2021

David Davage, en av ÖTH:s lektorer i bibelvetenskap, har just kommit hem från den årliga stora bibelvetenskapliga 
konferensen SBL Annual Meeting, som i år hölls i San Antonio, Texas. Konferensen, som är ett samarrangemang mellan
SBL (Society of Biblical Literature) och AAR (American Association of Religion) samlar vanligtvis uppemot 10.000 deltagare,
men i skuggan av pandemin var det endast runt 4.000 deltagare på plats. Många av forskningspresentationerna ägde
dock även rum digitalt, och här deltog bland annat ÖTH:s professor i Nya testamentet Tommy Wasserman med två papers,
varav ett tillsammans med en av våra masterstudenter Andreas Märs.

David (bilden till vänster) presenterade ett paper med titeln “’As God Said by the Prophet Isaiah’ (CD 4:13): Constructing
Unity in the Book of Isaiah in the Second Temple Period”, för ett tjugotal experter på Jesaja och Qumran där han utifrån
sin kommande bok How Isaiah Became an Author (Fortress Press, 2022) diskuterade hur den paratextuella inramningen
av Jesajaboken som nämner profeten Jesaja (Jes 1:1; 2:1; 13:1) kom att tolkas och omtolkas över tid i ljuset av kontrasterande
författarbegrepp. Det var god uppslutning och ett stimulerande samtal följde efter presentationen. Som vanligt erbjöd
konferensen också bra möjligheter till nätverkande, god mat och fina miljöer, och i samband med en session till minne
av psalmforskaren Patrick D. Miller fick David bland annat med sig en hälsning från professor Brent A. Strawn, som har
hållit en uppskattad föreläsning för de av ALT:s studenter som läste kursen BV243R (Bibelbruk och bibeltolkning i kristen
förkunnelse) förra året.

Tommys första paper hade titeln ”’Archaic Mark’ Revisited: Tying Up Some Loose Ends”, där han närmast tog på sig en
detektivroll för att avslöja vem som förfalskat två nytestamentliga handskrifter, en i Chicago (känd som ”Archaic Mark”)
och en i St Petersburg, i början av 1900-talet. Den förra avslöjades som förfalskning 2006, den andra har tidigare varit
misstänkt med genom sin forskning visar Tommy att båda är förfalskade av samma person eller cirkel och föreslår vilka
dessa är. Tommy spelade in föredraget i efterhand och kan ses här.

Tommy presenterade också tillsammans med Andreas ett paper med titeln ”Scribal Harmonization of Matthew’s Fulfillment
Citations in Codices Alexandrinus, Vaticanus and Sinaiticus” inför ett trettiotal internationella experter på Septuaginta
(den grekiska översättningen av GT) och för Andreas var detta en debut som han klarade av med den äran. En av åhörarna,
Ken Penner, som jobbar med en kommentar till Jesaja i Septuaginta responderade senare: ”Your findings are helpful for
 my work” och ”I would not have guessed this was a first time for Andreas. Very confident and competent.”