Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

13-14 okt 2020

CHURCH AND DEMOCRACY IN A POST-SECULAR SOCIETY – FRIFO KONFERENS 2020 13-14 OKT, 2020.

ARR: ÖREBRO SCHOOL OF THEOLOGY AND STOCKHOLM SCHOOL OF THEOLOGY

Plats: Campus Örebro, Åstadalsvägen 3.

Konferensen är ett samarbete mellan Örebro Teologiska Högskola, Teologiska Högskolan i Stockholm och Frikyrkliga Forskningsrådet (FRIFO). Vartannat år anordnar vi tillsammans en konferens med något aktuellt tema. Syftet är att låta akademi och personer från andra delar av samhället mötas för att bearbeta viktiga teman för kyrkorna i Sverige.


2021 är det 100 år sedan Sverige fick allmän rösträtt. I år handlar konferensen därför om kyrkan och demokratin.. Under andra halvan av 1800-talet hade kvinnor möjlighet att höja sina röster i de frikyrkliga församlingarna, frikyrkan var på så sätt föregångare i demokratiseringen av Sverige. Men vad betyder frikyrkorna för demokratin idag? Hur påverkar frikyrkorna samhället när inte längre kristen tro sätter ramarna? Har religiösa grupper något att bidra med och hur påverkar staten de religiösa organisationernas verksamhet?


Huvudtalare: Robert Woodberry, Baylor University; Selina Stone, University of Birmingham; Ingunn Folkestad Brestein, Ansgar Høyskole, Kristiansand; Arne Rasmusson, Göteborgs Universitet.

Övriga medverkande, se program nedan.


Konferensen inleds med ett samtal med politiker och personer verksamma i akademin. En av de bokade inledarna är Emma Henriksson som under många år satt i riksdagen för Kristdemokraterna.

Konferensen har fyra huvudtalare och sex så short papers. Huvudföreläsningarna inleder ett nytt område och de kortare presentationer är presentationer antingen från pågående forskningsprojekt alternativt från projekt som håller på att startas upp. Konferensen kommer ha mycket utrymme för samtal och diskussioner, inte minst genom inbjudna respondenter både från civilsamhället och från akademin.

PROGRAM:

TUESDAY 13TH OF OCTOBER

 

Introduction: Church, democracy and politics
 10:45 Introduction: Emma Henriksson, former parliament representant for Christian Democrats and more participants will be added.
THEME 1: HISTORICAL PERSPECTIVES ON FREE CHURCH AND DEMOCRACY

Keynote 1: Does the State Have Better Citizens? Scandinavian Free Churches and Their Views on the Relationship between State and Religion Ingunn Folkestad Brestein, professor and dean at Ansgar Høyskole

Short paper session

Free Church Theology, Democracy and Gender, Mats Larsson, PhD

Why Swedish Evangelicals are not Trumpist (or at least not yet), Joel Halldorf, docent, Stockholm School of Theology

Theme 2: Democracy, religion and the state – perspectives from social sciences

Keynote 2: The Religious Roots of Secular Democracy Robert Woodberry, professor, Baylor University, Tx

Short paper session

The State and the Free Churches: Changing Perspectives on Democracy, Linnéa Lundgren, PhD-cand, Ersta Sköndal Bräcke University College

How are Swedish Muslim Congregations Contributing to Society?, Jenny Berglund, professor, Stockholm University


WEDNESDAY 14TH OF OCTOBER

 

Theme 3: Faith based social agency in a post-secular society

Keynote 3: Political Theology and Social Engagement by Pentecostals in Britain – Selina Stone, PhD Candidate, Birmingham University

Short paper session

A Spirit of Change – Swedish Pentecostal Social Engagement, Ulrik Josefsson, PhD and Fredrik Wenell, PhD, Örebro School of Theology.

Development Cooperation and Faith-Based Agency: A Contested Space, Niklas Holmefur, PhD, and Dean at Örebro School of Theology

Concluding lecture

Keynote 4: A Christian Contribution in a Post Secular Society – a Constructive Proposal. Arne Rasmusson, professor, Gothenburg University