Kurser våren 2023

Under våren 2023 ges två lördagskurser:

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på våra studiecenter. Datum för vårens träffar är 28 januari, 11 mars, 22 april och 3 juni. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Examinera på högskolenivå

För den som vill och är behörig finns möjligheten att examinera sina kunskaper inom högskolan.

För ansökan, se Ansökan och behörighet.