Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Kursinnehåll

Genom historien har församlingen visat på kraften i den radikala samhörigheten mellan människor och Gud. Idag ser vi att församlingen har unika möjligheter att möta utmaningen att bygga det goda samhället. Det gäller i alla tider men kanske särskilt i mötet med en global coronakris. Vad innebär identiteten som kyrka och hur kan man förstå detta? Utifrån en grundsyn på kyrkan arbetar vi med några av uttrycken för kyrkans identitet: mission, diakoni och gudstjänst. Vi jobbar med frågor om församlingsutveckling och hur man kan studera kyrkan.

Ulrik Josefsson tillsammans med Björn Gusmark.

– Introduktion till ecklesiologi

Mikael Hallenius

– Redskap att tolka kyrkans identitet och uttryck

Ulrik Josefsson

– Översikt av kyrkans historia

Mikael Hallenius

– Introduktion till praktisk teologi