Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Lärare i Nya testamentet
goran.lennartsson@altutbildning.se

Utbildning och examina

1979 Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet.
2007 Teologie doktorsexamen, Lund.

Anställningar och uppdrag

1980–1984 Predikande medarbetare, Filadelfiaförsamlingen Högsby
1984–1988 Lärare, Kaggeholms folkhögskola
1984–1988 Pastor och föreståndare, Pingstkyrkan Tyresö
1988–2001 Missionär, anställd av Filadeldiakyrkan Stockholm
2002–2011 Lärare i Nya testamentet, PTS
2009–2017 Pastor, Pingstkyrkan Uppsala
2012– Lärare i Nya testamentet, ALT

Medlemskap

Teologiska Nätverket inom Pingst
Pingst-Ortodox dialog
SBL (Society of Biblical Literature)
Tyndale Fellowship
Svenska exegetiska sällskapet
Pentekostalt nätverk inom Pingst

Publikationer

Monografier

Lennartsson, Göran. Inympad – om kristendomens judiska rötter. Den Kristna Bokringen; Dagenhuset, 1994. Reviderad utgåva på Livets Ords Förlag hösten 2015.
–––. Refreshing & Restoration – Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21. Lund, 2007. (Avhandling NT exegetik)
–––. Barnabas – mentor & andlig pelare. Didasko, Uppsala, 2009.

Artiklar

Lennartsson, Göran. Ett tiotal bibelarkeologiska populärartiklar i månadsmagasinet Petrus (2010-talet).
–––. ’Jesusbilden i synoptikerna’, Pilgrim’ (nr 4, 2005).
–––. ’Jesus’ training – The Ministry of Jesus from the Jewish First Century Context. with some Implications on/for the Global Pentecostal setting’ i JEPTA (Journal for European Pentecostal Theological Association) UK. Fall 2012.
–––. ’Ekologisk hermeneutik’. Tidskrikten Tro & Liv. xx/2010.
–––. ’Bibelns Högtider’ (x8 artiklar) våren 2014 (Världen Idag).
–––. ’Kristen Identitet’ (x8 art) hösten 2014 (Världen Idag).
–––. ’Bibeln och arkeologi’ (x2 art) våren 2015 (Världen Idag).
–––. ’Kvinna i judisk kontext under antiken’ (2 art). Publiceras i Världen Idag hösten 2015.
–––. ’Kristen sionism’ (x4 art) Världen Idag, 2018.
–––. ’Kristen mission börjar i Gamla testamentet’, (Teologi & Ledarskap) 2016.
–––. ’Jerusalems upprättelse i Lukas-Apostlagärningarna’. Fyra artiklar i tidskriften Shalom 2018-2019).

Bokkapitel

Lennartsson, Göran. ’Bibelsyn och tron på Jesus’, sid 103-111 i Bibeln – myt eller sanning? XP Media, 2014.
–––. ’Kristen tro på historiens Jesus’, sid 112-123 i Bibeln – myt eller sanning? XP Media, 2014.
–––. ’Jesus – människa och människosonen’, sid 124-135 i Bibeln – myt eller sanning? XP Media, 2014.
–––. ’Så tog kyrkan över judarnas roll’. Sid 33-37 i Dan Johansson red. Vad händer i Mellanöstern? Malmö, 2013.
–––. ’Antijudisk teologi grumlar Bibeln’. Sid 38-42 i Dan Johansson red. Vad händer i Mellanöstern? Malmö, 2013.
–––. ’Vad betyder det? Vägledning i hur man läser Bibeln’. Sid 120-127 i Jan-Åke Alvarsson & Martin Boström, red. I Ljuset av Återkomsten. (Institutet för Pentekostala Studier) Libris, 2010.
–––. ’Barn i Bibeln’. Sid 22-47, i Jan-Åke Alvarsson red. Pentekostal Barn och familjeteteologi. (IPS rapport, Institutet för Pentekostala Studier) Uppsala 2012.
–––. Medverkar i boken Trons Hemlighet. Vägledning i de kristna grunderna (Teologiska nätverket i Pingst) Bromma 2014.
–––. ’Jag planterade… 1Kor 3:6’. Sid 9-37 i Ulrik Josefsson / Walfridsson M, red. Församlingsplantering i Pingst. (IPS rapport) Alvik, 2015.

Kommande

Kommande

Artiklar för akademiska tidskrifter
– Aspects of Identity & Ecklesiology in Luke-Acts  (Brill: JJMJS)
– Ecklesiology & supersessionalism (Pneuma)

Bokprojekt: Kommentar till Romarbrevet kap 9-11. (Bokprojekt överenskommet med förlag).