Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Nybliven docent i GT!

18 maj 2020

David Davage (för nuvarande tjänstledig från ALT) har nu blivit docent i GT i Lund. Stort grattis David!

Studenter på ALT och kollegor är mycket glada för denna nyhet och ser fram emot att få ta del av Davids framtida arbeten med docenttitel i ryggsäcken!

GRATTIS!