Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Lärare i Gamla testamentet, tolkningsmetodik
0733-02 75 51
greger.andersson@altutbildning.se

Utbildning och examina

1983-1987 Örebro Missionsskola
Teologi vid Lunds Universitet och litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet och Örebro Universitet. Disputerade i litteraturvetenskap (2001), fick docentbehörighet (2007).

Anställningar

1980-1983 Arbetade i Pingstförsamlingen, Karlskoga Arbetade efter sina studier med Bibelinstitutet, Fritidsledarutbildningen och den Teologiska Högskolan vid Örebro Missionsskola.
1995- Periodvis arbetat heltid eller deltid vid Örebro Universitet som lärare och forskare

Publikationer

Vetenskapliga avhandlingar och monografier

Greger Andersson. The Book and Its Narratives: A Critical Examination of Some Synchronic Studies of the Book of Judges. Akademisk avhandling (Örebro Universitetsbibliotek, 2001)
Greger Andersson. Untamable Texts: Literary Studies and Narrative Theory in the Books of Samuel. T & T Clark (Mars 2010).

Artiklar, rapporter och recensioner

Greger Andersson ”Vad håller ihop en karaktär”, i Lars-Åke Skalin (red) Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktärer (Örebro Universitetsbibliotek 2003)
Greger Andersson “Är Gamla testamentets berättare otillförlitliga?” i Lars-Åke Skalin (red) Berättaren. En gäckande röst i texten (Örebro Universitetsbibliotek 2003)
Greger Andersson ”What Fish Swallowed Jonah?”, i Lars-Åke Skalin (red) Fact and Fiction in Narrative. An Interdisciplinary Approach (Örebro Universitetsbibliotek 2005)
Greger Andersson ”Metanarrative Remarks in the Fairy Tales of Hans Christian Andersen” i Per Krogh Hansen and Marianne Wolff Lundholt (eds) When We Get to the End … Towards a Narratology of the Fairy Tales of Hans Christian Andersen, University of Southern Denmark, (Odense, 2005)
Greger Andersson ”Theology on the Borderline of Narrative: Two Sermons as Test Cases.” I Per Krogh Hansen (ed) Borderliners. Searching the Boundaries of Narrativity and Narratology. Odense: Medusa, 2009 (s 197-219).
Greger Andersson ”Is There Anything Hypothetical in David Herman’s “Hypothetical Focalization”. Odense: University of Southern Denmark (under utgivning)
Greger Andersson ”A Narratologist’s Critical Reflections on Synchronic Studies of the Bible: A Response to Gregory T. K. Wong”. Scandinavian Journal of Old Testament Theology. No 2, vol 21, 2007, s 261-275.
Greger Andersson och Anders Bro Berättelser om framgång och motgång vid Örebro universitet. Från högskola till universitet till … Opublicerad rapport (s 1-26) (2003)
Greger Andersson: Recension av Mikael Sjöberg, Wrestling with Textual Violence. The Jephthah Narrative in Antiguity and Modernity. (The Bible in the Modern World, 4). Sheffield Phoenix Press. Sheffield 2006. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Årgång 128 (2007). Uppsala: Svenska Litteratursällskapet (s 265-271).
Greger Andersson: Recension av Christer Johanssons doktorsavhandling: Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis: 2008. Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. (2008/9).

Undervisningslitteratur:

Greger Andersson och Claes Bengtsson GT-guiden. Introduktion till Gamla testamentets kanoniska och apokryfiska böcker (Örebro 1995)
Greger Andersson ”Folkbildningsexegetik”, i Elisabeth, Svalin (red) Metodboken Bibel 2000(Stockholm 1999).
Greger Andersson ”Domarboken och dess berättelser”, i Sune Fahlgren (sv. red) Libris Stora Handbok till Bibeln (Örebro 2001)
Greger Andersson, Lennart Boström, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg Profeterna. En Guide till Gamla testamentets profetiska böcker (Örebro 2003)
Greger Andersson och Claes Bengtsson Bibelintro. En guide till Gamla och Nya testamentet (Örebro 2003)
Greger Andersson, Lennart Boström, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg Poeterna. En guide till gamla testamentets poetiska böcker (Örebro 2004)
Greger Andersson, Lennart Boström, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg Berättarna. En Guide till Gamla testamentets historiska böcker, Libris (Örebro, 2006)