Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst
Samordnare och studieledare SC Malmö
Pastor i församlingen Livsglädje, Landskrona
hakan.kenne@altutbildning.se

Utbildning och examina

2004-06-17 Teologie kandidatexamen med huvudinriktning Tros- och livsåskådningsvetenskap, Lunds Universitet

2007-01-11 Filosofie Magisterexamen i Religionsvetenskap, Lunds Universitet Teologistudier i Göteborg, Köpenhamn och Lund

2007-12-18 till 2008-09-08 Påverka genom coaching, Fortbildningskurs gm Arbetshälsa i Sverige AB

2011-06-05 Ledarskap och coaching, Mittuniversitetet, 15 hp

2014 Det coachande förhållningssätt, 4 dagars utbildning gm Polhage & Lundberg

Anställningar och uppdrag

1992-1995 Kursansvarig bibelskola Närmare Målet, Helsingborg

1995 Församlingsgrundare i Landskrona

1995- Pastor i församlingen Livsglädje Landskrona (EFK)

2000-07-01 – 2002-12-31 Lärare SALT Malmö, Hyllie Park Folkhögskola, inhyrd via församlingen Livsglädje Landskrona

2003-01-01- Lärare på Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi på Hyllie Park Folkhögskola. Därefter fortsatt tjänst på Akademi för Ledarskap och Teologi via Hyllie Park Folkhögskola

Publikationer

Redigerade böcker

Kenne, Håkan. 2011. Smågruppsledarutbildning – ledarhandledning. Stockholm: Studieförbundet Bilda.

Artiklar

Kenne, Håkan. 2018. ” Det goda samtalet i den mindre gruppen”. Teologi & Ledarskap 2018/1