Anvisningar till författare

HYBRID accepterar endast artiklar på svenska. Insända manus skall behandla frågeställningar som relaterar till det tema som angivits för numret samt påvisa tydlig relevans för svensk frikyrka. Ett genusneutralt språk bör användas om möjligt. HYBRID gör ingen språkgranskning utöver den vanliga korrekturen.

​​Sista inlämningsdatum för artiklar och recensioner är den 30 juni varje år, för publicering i februari nästkommande år. Artikelförfattare förbinder sig att delta i kvalitetsbedömningen av övriga artiklar i samma nummer enligt nedan, samt att justera sin text i dialog med övriga artiklar i samma nummer.

Manus skall sändas in elektroniskt till hybrid [at] altutbildning.se, som Word-fil. En allmänt förekommande font skall användas (t.ex. Times New Roman). Antika språk ska transkriberas och översättas till svenska. Referenser och övrigt text ska formateras enligt Chicago Manual of Style. Maxlängd för artiklar är 10.000 ord, och för recensioner 1.500 ord. För att recensioner skall publiceras behöver den aktuella boken först ha godkänts av tidskriftens recensionsansvarige.

Hybrid logga