Kvalitetsbedömning

Efter en initial bedömning av redaktionsrådet genomgår insända artikelmanus referentgranskning där besked om publicering normalt lämnas inom två till tre månader. Granskningen sker enligt följande modell: artikeln skickas först för dubbelblind referentgranskning av en expert inom det ämnesområde artikeln är skriven. Utifrån utlåtande som skrivs av experten fattas ett preliminärt beslut om publicering. Alla artiklar som accepteras för publicering skickas sedan till övriga skribenter för en ytterligare granskningsrunda. Efter denna runda ska respektive författare justera sin text så att den beaktar övriga författares synpunkter och interagerar med övriga artiklar i numret. Slutligt beslut om publicering är förbehållet redaktionsrådet.

Hybrid logga