Redaktionsråd

Redaktionsrådet, som utses av ALT:s utbildnings- och forskningsråd (UFR), och kan konktaktas via hybrid [at] altutbildning.se utgörs av:

Greger Andersson
professor i litteraturvetenskap vid Örebro Universitet
David Davage
Redaktör
teol.dr., docent i Gamla testamentets exegetik, lektor i bibelvetenskap vid ÖTH
Mikael Hallenius
Recensionsansvarig
fil.dr. i pedagogiskt arbete, lektor i kyrko- och missionsstudier vid ÖTH
Maria Ledstam
Redaktionssekreterare
doktorand etik, lektor i tro- och livsåskådningsvetenskap vid ÖTH