Utlysning kommande nummer

Det första numret av HYBRID kommer ha temat ”Att förkunna Gamla testamentet”. Med förkunnelse avses här främst predikningar inom ramen för gudstjänster, men i linje med tidskriftens banbrytande interdisciplinära anslag välkomnar vi också artiklar som tar ett bredare grepp och belyser frågan utifrån olika ämnesområden, dock alltid med tydlig relevans för svensk frikyrka.

Aktuella områden att studera kan till exempel vara receptionen av enskilda bibeltexter eller karaktärer i predikningar, förkunnelse av Gamla testamentet i olika miljöer, så som söndagsskolor, migrantförsamlingar, ungdomsmöten och så vidare, eller analyser av olika tolkningsstrategier som används för att omadressera gammaltestamentliga texter till olika församlingskontexter. Fokus kan vara såväl nutida som mer historiska företeelser.

För anvisningar för författare, se här, för information om kvalitetsbedömningsprocessen, se här.

Deadline för manus, som skickas till hybrid [at] altutbildning.se är den 30 juni 2022. 

Hybrid logga