Folkhögskola

Samverkan som skapar närhet

Akademi för Ledarskap och Teologi bedriver flera olika kurser och utbildningar i samverkan med folkhögskolor. I Pastors- och ledarprogrammet anordnas församlingsledarkurserna av folkhögskolorna, där utbildningen integreras med mentorskap och praktisk träning. På samma sätt är profilterminerna i social-diakonal tjänst (DIOS) och interkulturell tjänst (PROMIS) samverkanskurser. Lördagskurser anordnas också i samverkan med ett halvdistansupplägg.

Genom folkhögskolans kurser kommer Akademi för Ledarskap och Teologi församlings- och praxisnära. Pedagogiken lägger stor vikt på lärande genom mänskliga möten, fältstudier och erfarenhetsutbyte. Studierna ger också möjlighet att träna och reflektera över det praktiska handlaget i församlingsarbete, där en inifrånförståelse av kyrkans liv är en oumbärlig tillgång.

Alla kan söka till våra Lördagskurser medan Pastors- och ledarprogrammetPROMIS och DIOS är eftergymnasiala.

 

Samverkande folkhögskolor

 

Hyllie Park Folkhögskola har sitt huvudsäte i Malmö. Skolan erbjuder allmän kurs, musik- och kulturkurser, SFI samt utbildningar inom ledarskap och teologi. Kurserna i SFI ges på flera ställen runt om i Sverige. Huvudman för skolan är tre parter: Evangeliska frikyrkan, EFK medarbetarförbund samt Hyllie Park kyrkan, Malmö.

Hyllie Park folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Malmö samt utbildningsanordnare för Lördagskurser vid Campus Örebro.

 

June Folkhögskola finns mitt i Jönköping och är en dagfolkhögskola för bildning, utbildning och gemenskap. Allmän linje, socialpedagogutbildning, socialt entreprenörskap och Fotoskolan är några av de utbildningar som ges. Skolans huvudman är Pingst.

June Folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Jönköping tillsammans med Mullsjö Folkhögskola.

 

Kaggeholms Folkhögskola ligger i Ekerös kommun och är en av Pingst utbildnings folkhögskolor. Skolan har fem utbildningslinjer: allmän, bibel, media och musik, samt ett antal externa kurser.

Kaggeholms Folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Stockholm.

 

Liljeholmens Folkhögskola ligger i Rimforsa, utanför Linköping, men erbjuder utbildning på flera håll i närområdet. Utbildningar som ges är bland andra allmän kurs, bibelskola, musiklinje, diakoniutbildning och konstskola. Huvudman för skolan är Evangeliska Frikyrkan.

Liljeholmens Folkhögskola är utbildningsanordnare för samverkanskurser på Campus Örebro.

 

Mariannelunds Folkhögskola ligger strax utanför Eksjö och erbjuder Allmän kurs, bibelkurser med ett antal olika inriktningar samt Etableringskurs för nyanlända. Skolan har även ett antal externa kurser: Blå kust, Gula Paviljongen och Mission One Eleven. Huvudman för skolan är Pingst.

Mariannelunds Folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Göteborg tillsammans med Vinga Folkhögskola.

 

Mullsjö Folkhögskola ligger en liten bit från Jönköping och erbjuder ett antal kurser – en del på plats i Mullsjö och en del på andra håll. Allmän linje, Konst & Form, KRIK-linjen, Småbrukarlinjen och Bibel Vinter är några av dem. Huvudman för skolan är Svenska Alliansmissionen.

Mullsjö Folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Jönköping tillsammans med June Folkhögskola samt utbildningsanordnare för Lördagskurser vid Studiecenter Göteborg.

 

Umeå Folkhögskola har sitt huvudsäte i Umeå och de utbildningar och kurser som går att söka till är bland annat sågverksoperatör, yrkesförare, SFI, SIM (Songwriting for an International Market) samt allmän kurs grund och gym. Skolan har en kreativ miljö med familjär känsla där närheten med pedagoger och övrig personal är ett naturligt inslag. Huvudman för skolan är Pingst.

Umeå folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Umeå.

 

Vinga Folkhögskola är en av Pingst fem folkhögskolor i Sverige. Skolan ligger i ljusa fräscha lokaler i centrala Göteborg. Vinga Folkhögskola erbjuder en allmän linje, Teamträningsskolan i samverkan med June Folkhögskola och Kaggeholm Folkhögskola, samt bibelskola. I Bibelskola Göteborg finns två tydliga klasser: Bibelskola Väst i Smyrnakyrkan som erbjuder tre inriktningar: lovsångs-, ledar- och sociala spåret, samt Hillsong i Göteborg med inriktningen Internship – Bible and leadership.

Vinga Folkhögskola är utbildningsanordnare för Studiecenter Göteborg tillsammans med Mariannelunds Folkhögskola.

 

Örebro folkhögskola drivs av Evangeliska frikyrkan samt Filadelfiakyrkan och Immanuelskyrkan i Örebro. Skolan finns på fyra platser i och runtom Örebro. Allmän kurs och fritidsledarutbildningen drivs från Vivalla där också skolans administration är. På Götabro kursgård finns flera olika bibellinjer, från hela läsår till helgretreater. 

Örebro Folkhögskola är utbildningsanordnare för Programmet för Mission och Interkulturella Studier (PROMIS) och Terminen för Diakonalt och Socialt arbete (DIOS) vid Campus Örebro.