Församling

Samverkan med lokala församlingar

Utbildningsförsamlingar

I Pastors- och ledarprogrammet är varje student kopplad till en utbildningsförsamling. Det är en lokal församling där studenten får finnas med, pröva teorier i praktiken, lära sig kontextanalys och får möjlighet att växa i sin ledarroll. Lärandet kan på detta sätt utgå från den praxis som finns i församlingar, inte för att bevara allt som nu görs, utan för att bättre förstå samband i församlingsmiljön och för att lättare hitta vägarna mellan teori och praktik. Studentens placering i en utbildningsförsamling ger möjlighet att sammanföra de teologiska studierna med församlingens liv och utmaningar. Lärandet blir också bättre när vi kopplar ihop teologisk analys med egna erfarenheter, iakttagelser i verkliga livet och egna försök att gestalta teologiska övertygelser tillsammans med andra. Församlingsmiljön är en lika viktig läroplats som klassrummet. Utbildningsförsamlingen är därför en avgörande del av studiemiljön.

Utbildningsförsamlingen ansvarar för att studenten får en mentor, som är en pastor eller annan församlingsledare. I samtal med mentorn kan studenten bearbeta sin personliga utveckling och ledarroll. Mentorn ser till att församlingens konkreta verklighet aktualiseras i utbildningen. Mentorn bidrar också till att studenten kan formas som en reflekterande praktiker, som kan använda kunskaper i tjänst och leda processer och utveckling i lokala församlingar.

Bärarförsamlingar

Kring ALT:s sex regionala studiecenter finns 4-9 bärarförsamlingar som bär ett särskilt ansvar för utbildningens genomförande och utveckling i sin region. Dessa stöder i förbön, fungerar som utbildningsförsamlingar, arbetar för att vidga det regionala nätverket, bidrar med vissa resurspersoner in i kurserna, ingår i samråd kring anställningar av regional personal och kring viktiga utvecklingsfrågor, samt ställer lokaler till förfogande om studiecentret inte är samlokaliserat med en folkhögskola.

Vid Campus Örebro finns dessa bärarförsamlingar:

Vid studiecentret i Göteborg finns dessa bärarförsamlingar:

Vid studiecentret i Jönköping finns dessa bärarförsamlingar:

Vid studiecentret i Malmö finns dessa bärarförsamlingar:

Vid studiecentret i Stockholm finns dessa bärarförsamlingar:

Vid studiecentret i Umeå finns dessa bärarförsamlingar: