Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Johannesevangeliet, ny bok av Ludvig Nyman

1 april, 2019

Vår lärare Ludvig Nyman har skrivit en bibelkommentar till Johannesevangeliet som nu går att förhandsbeställa online! Ludvig, som i januari i år blev klar med sin masteruppsats med titeln "New Perspectives on the Old Covenant: 2 Corinthians 3 Within Recent Discussions on Paul", gör i sin kommentar ett försök att både belysa vad evangeliet betydde i sin historiska kontext, samt att ge råd till hur det kan förstås och tillämpas i vår tid. Serien, som heter "Bibelguiden", är utformad "speciellt med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning", så detta är en bok som förhoppningsvis kommer läsas av många. Vi är glada över att vi på ÖTH får vara en plats där forskning når ut brett, och Ludvigs bok är ett bra exempel på detta.

Så här skriver LarsOlov Eriksson, docent i Gamla testamentet och själv författare till en kommentar i Johannesevangeliet om Ludvigs bok: ”I sin bibelguide till Johannesevangeliet har Ludvig Nyman gett oss en samtidigt enkel och djuplodande vägledning genom evangeliet. Hans iakttagelser är oftast träffande, och de medföljande frågorna är en god hjälp att tänka vidare. Allt för att möta den Jesus som är evangeliets huvudperson”.

Ludvig är lärare i Nya testamentet, och jobbar också som ansvarig för våra Lördagskurser. Han finns på Campus Örebro.