Lennart Boström

Lennart Boström

Lärare

0768-05 08 15

lennart.bostrom@altutbildning.se

Utbildning och examina

1973-1976 3-årig teologisk yrkesutbildning, Örebro Missionsskola
1976-1978 Master of Theology (ThM), Bethel Seminary
1986-1990 Teologie Doktor, Gamla Testamentets exegetik, Lunds Universitet
1994-1995 Postdoktorala studier vid Tyndale House, Cambridge, England

Anställningar och uppdrag

1978-1983 Pastor, Tullbrokyrkan, Falkenberg
1983-1986 Föreståndare, Bibelinstitutet vid Örebro Missionsskola
1986-1990 Doktorand i Gamla Testamentets exegetik, Lunds Universitet
1990– Lärare Gamla Testamentet och hebreiska, Örebro Teologiska Högskola

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Medlem i Society of Biblical Literature (SBL)
Medlem i Tyndale Fellowship, Cambridge, England
Medlem i Bibelakademin, Sverige
-2008 Ledamot i Liljeholmens Folkhögskolas styrelse
2008– Ledamot i Örebro Folkhögskolas styrelse
Vice föreståndare, Kristinakyrkan, Lindesberg

Publikationer

Böcker

Boström, Lennart. The God of the Sages. The Portrayal of God in the Book of Proverbs. Coniectanea Biblica. Old Testament Series 29, ed. Tryggve N.D. Mettinger and Magnus Y. Ottosson. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1990.

Profeterna, En guide till Gamla Testamentets profetiska böcker. (2003). Örebro: Libris (tillsammans med Greger Andersson, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg).

Poeterna, En guide till Gamla Testamentets poetiska böcker. (2004). Örebro: Libris (tillsammans med Greger Andersson, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg).

Berättarna, En guide till Gamla Testamentets historiska böcker. (2006). Örebro: Libris (tillsammans med Greger Andersson, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg).

Bokkapitel

Boström, Lennart (2000). ”Shall Not the Judge of All the Earth Do What Is Right?”. Studies on the Nature of God in Tribute to James L. Crenshaw. Eds: D. Penchansky and P.L. Redditt. Winona Lake: Eisenbrauns. S. 57-72.

Artiklar

Boström, Lennart (1998) ”Apokryferna i frikyrkan” i Text och tolkning. Bibelseminarium med tonvikt på de apokryfiska böckerna. Stockholm: Sveriges Frikyrkosamråd, s 20-24.

Boström, Lennart (2000). ”Människan tänker ut sin väg…”. FS Tryggve Mettinger, SEÅ 65:123-131.

Boström, Lennart (2000). ”Hosea”. New Dictionary of Biblical Theology. Eds: T. D. Alexander, B.S. Rosner. Leicester: IVP. S. 236-239.