Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Kurs: Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska

18 augusti 2022

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro ger ALT under höstterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska. Kursen startar den 3 oktober.

– Det är väldigt viktigt att vi är med och tar ansvar för utbildningen i syriska. Bibeln översattes på ett tidigt stadium till klassisk syriska (arameiska) – versionen kallas Peshitta. I Örebro finns det många människor som läser bibeln och firar gudstjänst med läsning, psalm- och lovsång på just detta språk, säger Tommy Wasserman, lärare på ALT.

Ansökan görs via mejl. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter och skicka till: zeki.aydin@mariakyrkan.org (tel: 0720-21 09 87). Sista ansökan är den 26 september.

Välkommen till en spännande kurs!