Övriga kurser

Utöver Onsdags- och Campuskurser, samt kurser i bibliska språk erbjuder ALT även möjligheten att läsa andra högskolekurser fristående. Dessa är dels kurser som ingår i DIOS, samt det vi kallar Hybridkurser (kurser där huvuddelen av undervisningen sker digitalt, men med några träffar fysiskt på Campus Örebro), dels kurser som ges på Campus Örebro. Kursplaner hittar du här.

Bibelvetenskap (bara Campus Örebro)

BV213C Lukasevangeliet (språklig)
BV223C Lukasevangeliet (icke-språklig)
BV214C Samuelsböckerna (språklig)
BV224C Samuelsböckerna (icke-språklig)
BV247C Pastoralbreven (språklig)
BV248C Pastoralbreven (icke-språklig) 
BV268C Bibelteologi 2
BV269S Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet

Kyrko- och missionsstudier (SC samt Campus Örebro)

KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck (ingår också i DIOS)
KM253H Frikyrkans historia och teologi

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (SC samt Campus Örebro)

RR247R Idéburet ledarskap i diakoni (ingår också i DIOS)

Systematisk teologi (SC samt Campus Örebro)

ST257R Kyrkan i samhället (ingår också i DIOS)