Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska

Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro ger ALT under höstterminen kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska (BV115H). 

Välkommen till en spännande kurs!

Innehåll

  • En introduktion till den klassiska syriskans grammatik och syntax enligt lärobokens systematiska indelning, under löpande jämförelse med motsvarande svensk grammatik.
  • Valda delar i Peshitta och andra teologiska texter studeras ur språkliga och teologiska perspektiv.
  • Inlärning av högfrekventa ord i Peshitta enligt utdelad frekvensordlista.
  • En grundläggande orientering om textkritik och hur man genomför en begreppsanalys.
  • Kursplan: BV115H Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska

Upplägg

  • Kursen är på 7,5 hp
  • Undervisningen sker på måndagar på ALT Campus Örebro och går att följa digitalt.
  • Undervisningen består av föreläsningar och genomgångar av grundläggande grammatik och syntax. Översättningsarbetet redovisas löpande under kursens gång varvid olika översättningsalternativ redovisas och diskuteras. Under studiet av teologiska texter får några studenter till varje gång i uppgift att förbereda språkliga, teologiska och allmänna kommentarer till texten. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Kurstider 2023-2024

  • Måndagar med start den 23/10 
  • Kursen pågår till och med den 12/2

Kursansvarig: Zeki Aydin zeki.aydin@mariakyrkan.org 

Behörighet och ansökan

Behörighetskrav för kursen är grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ansökan gör du via mejl. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter och skicka till: zeki.aydin@mariakyrkan.org (tel: 0720-21 09 87)

Vid frågor angående kursen kontakta Zeki Aydin zeki.aydin@mariakyrkan.org (tel: 0720-21 09 87)