Kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola

Kursplaner för läsåret 21-22 läggs upp här löpande.

Kursutbud ÖTH 2021-2022 rev 210525

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101 Gamla testamentet 21-22

BV101D Gamla testamentet 21-22

BV101R Gamla testamentet 21-22

BV102 Nya testamentet 21-22

BV102D Nya testamentet 21-22

BV102R Nya testamentet 21-22

BV103 Bibelteologi 1 21-22

BV103R Bibelteologi 1 21-22

BV115 Teologiska texter på klassisk syriska_arameiska 21-22

BV116 Teologiska texter på klassisk syriska_arameiska 2 21-22

BV201 Nytestamentlig grekiska 1 21-22

BV201D Nytestamentlig grekiska 1 21-22

BV202 Nytestamentlig grekiska 2 21-22

BV202D Nytestamentlig grekiska 2 21-22

BV205D Gammaltestamentlig hebreiska 1 21-22

BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk 21-22

BV208D Gammaltestamentlig hebreiska 2 21–22

BV216 Kris i Korinth (språklig) 21-22

BV210 De poetiska böckerna Höga Visan (språklig) 21-22

BV220 De poetiska böckerna Höga Visan (icke-språklig) 21-22

BV226 Kris i Korinth (icke-språklig) 21-22

BV243R Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse 21-22

BV247 Leaders with Integrity – The Pastoral Letters 21-22

BV268R Bibelteologi 2 21-22

BV269 Kvinna och man i Bibeln 21-22

Kyrko- och missionsstudier

KM101 Missionsvetenskap 21-22

KM101D Missionsvetenskap 21-22

KM101R Missionsvetenskap 21-22

KM102 Kyrkans historia 21-22

KM102R Kyrkans historia 21-22

KM180 Ledarskap i församling 21-22

KM241 Sveriges kyrkohistoria 21-22

KM245R Kulturförståelse 21-22

KM251R Teologi om kyrkliga handlingar 21-22

KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck 21-22

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101 Introduktion till teologiska studier 21-22

RR101R Introduktion till teologiska studier 21-22

RR106 Världsreligionerna 21-22

RR106R Världsreligionerna 21-22

RR241 Mötet med nyandligheten 21-22

RR246R Religionsbeteendevetenskap 21-22

RR247R Idéburet ledarskap i diakoni 21-22

RR280 Kommunikation och konflikthantering 21-22

Tro- och livsåskådningsvetenskap

TL102D Etik 21-22

TL103 Systematisk teologi 1 21-22

TL103R Systematisk teologi 1 21-22

TL206R Religionsfilosofi och idéhistoria 21-22

TL207D Kontextuell teologi 21-22

TL208R Systematisk teologi 2 21-22

TL250 Teologi om sexualitet i samtida kontext 21-22

TL251R Etik 21-22

TL252R Systematisk teologi 3 21-22

TL253R Migration nation och globalisering 21-22

TL257R Kyrkan i samhället 21-22

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA231R Självständigt arbete 7,5hp 21-22

AA232R Självständigt arbete 15hp 21-22

AA233 Fältstudier 15hp 21-22

AA234 Vetenskaplig teori och metod 21-22

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV403 Bibelteologi 21-22

BV404 Book of Isaiah 21-22

BV405 Jesus i modern forskning 21-22

BV419 Teori och metod – bibelvetenskap 21-22

BV420 Magisteruppsats 21-22

BV445 Jona bok 21-22

BV519 Teori och metod i bibelvetenskap 21-22

BV520 Masteruppsats i bibelvetenskap 21-22

Historisk-systematisk teologi

HS401 Teologins historia 21-22

HS403 Globalisering, offentlighet och det civila samhället 21-22

HS405 Gud och människa i västerlandets idéhistoria 21-22

HS406 Nyare frikyrkohistoria och teologi 21-22

HS419 Teori och metod 21-22

HS420 Magisteruppsats 21-22

HS456 Missiologi, läskurs 21-22

HS519 Teori och metod 21-22

HS520 Masteruppsats 21-22

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA401 Text och Tolkning 21-22

AA402 Historiens Jesus och trons Kristus 21-22