Kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola

Här finns höstterminens kursplaner.

Kursutbud ÖTH 2022-2023

Grundnivå

Bibelvetenskap

BV101C Gamla testamentet 22–23

BV101D Gamla testamentet 22–23

BV101R Gamla testamentet 22-23

BV103D Bibelteologi 1 22-23

BV121H Nytestamentlig grekiska 1 22–23

BV122H Nytestamentlig grekiska 2 22–23

BV125H Gammaltestamentlig hebreiska 1 22-23

BV128H Gammaltestamentlig hebreiska 2 22–23

BV201H Nytestamentlig grekiska 1 22–23

BV202H Nytestamentlig grekiska 2 22–23

BV205H Gammaltestamentlig hebreiska 1 22-23

BV207R Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk 22-23

BV208H Gammaltestamentlig hebreiska 2 22–23

BV218C Romarbrevet språklig 22-23

BV228C Romarbrevet icke-språklig 22–23

BV257S Skapelse, miljö och frälsning 22-23

BV261C Haggai och Sakarja 1–8 ickespråklig 22–23

BV268C Bibelteologi 2 22-23

BV268R Bibelteologi 2 22-23

BV271C Haggai och Sakarja 1–8 språklig 22–23

Kyrko- och missionsstudier

KM102C Kyrkohistoria 22–23

KM102R Kyrkohistoria 22–23

KM251L Teologi om kyrkliga handlingar 22-23

KM252R Diakonins teologi, ledarskap och uttryck 22–23

KM253S Frikyrkans historia och teologi 22–23

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

RR101C Introduktion till teologiska studier 22–23

RR101R Introduktion till teologiska studier 22–23

RR106R Världsreligionerna 22–23

RR106C Världsreligionerna 22–23

RR247R Idéburet ledarskap i diakoni 22–23

RR280L Kommunikation och konflikthantering 22–23

Systematisk teologi

ST103R Systematisk teologi 1 22–23

ST206R Religionsfilosofi och idéhistoria 22–23

ST256L Modern svensk teologi 22–23

ST257R Kyrkan i samhället 22-23

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA232R Självständigt arbete 15 hp 22-23

AA234L Vetenskaplig teori och metod 22-23

Avancerad nivå

Bibelvetenskap

BV402H Psaltaren och dödahavsrullarna i modern bibelforskning 22–23

BV442H Paulinsk teologi 22-23

BV519L Teori och metod bibelvetenskap 22–23

Systematisk teologi

ST401H Teologins historia 22-23

ST405H Gud och människa i västerlandets idéhistoria 22-23

ST519L Teori och metod 22-23

Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier

AA401H Text och Tolkning 22–23

AA403H Anden, frälsning och församling 22–23