Vill du träna framtidens pastorer och ledare i församling?
Då vill vi samma sak!

ALT söker studieledare i Malmö (25 %)

Akademi för ledarskap och teologi (ALT) är en ideell förening med Evangeliska frikyrkanPingst FFS och Svenska Alliansmissionen
som medlemmar. ALT ansvarar för utbildningen vid Örebro teologiska högskola och ger ledarkurser i samverkan med samfundens
folkhögskolor: Dalkarlså folkhögskolaHyllie Park FolkhögskolaJune folkhögskolaKaggeholms folkhögskolaLiljeholmens folkhögskola
Mariannelunds folkhögskola
 och Mullsjö folkhögskola.

ALTs huvudutbildning är den 4-åriga pastors- och ledarutbildningen. Vi har studiecenter på sex orter i Sverige från Malmö till Umeå och våra
studenter finns i drygt 100 utbildningsförsamlingar. Som medarbetare på ett studiecenter lever du nära studenter, lärprocess och församlingsrörelse.

Nu söker vi två medarbetare till vårt studiecenter i Malmö: en studieledare för årskurs 1-2 och en studieledare för årskurs 3-4.
Arbetsgivare är Hyllie Park Folkhögskola som är ALTs samverkande folkhögskola i Malmö.

Här följer en kort beskrivning av arbetet och tjänsterna

På varje studiecenter finns tre deltidsanställda studieledare, med ansvar för åk 1 och åk 2 (en person för respektive årskurs) och åk 3-4 (en person).

Huvuddelen av föreläsningarna sker via videokonferens över hela utbildningssystemet. Lokalt på varje studiecenter har vi seminarier och
bearbetning både i grupp och individuellt. Personalen på studiecentret behöver ha många kompletterande kompetenser men de tydligaste är
följande: vägledningsförmåga, församlingserfarenhet och utbildningstänkande.

Vägledningsförmåga innebär skicklighet i att leda människor och processer. Konkret handlar detta om att stödja utvecklingsprocessen för både
studentgruppen (ca 10 st) och de enskilda studenterna.

Församlingserfarenheter innebär förmåga att relatera studierna och utvecklingsprocessen till församlingens inre liv och ledning. I första hand
handlar detta om erfarenhet av anställning i församling. Det är en fördel om studieledare har delar av sin tjänst i församlingsmiljö.

Utbildningstänkande innebär dels förståelse för och intresse av pedagogiskt arbete i utbildningsmiljö, dels egen studenterfarenhet av utbildning
inom teologi och ledarskap gärna med akademisk examen.

Studieledaren fungerar som kontaktlärare för studenterna i respektive årskurs och är delansvarig i församlingsledarkurser och medverkar även i
seminariedelar i ämneskurserna. Studieledaren ansvarar också för kontakter med utbildningsförsamlingarna och uppföljning av mentorernas
arbete. I tjänsten ingår även aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter vid studiecentret, gemensamma dagar med hela utbildningen på olika
platser och i olika kollegiedagar.

Kvalifikationer

  • Teologisk utbildning på minst kandidatnivå för studieledare i årskurs 1-2 och magisternivå för årskurs 3-4.
  • Erfarenhet av församlingsarbete.

Meriterande

  • Aktiv församlingstjänst inom huvudmannasamfund.
  • Erfarenhet av pedagogiskt arbete i vuxenstudier.

Tjänsterna är på 25 %.  Placering på ALTs studiecenter på Hyllie Park Folkhögskola i Malmö. Tillträde 1 augusti.

Vi vill i organisationen verka för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en tillgång. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats och kunniga
kollegor. Vi vill att du delar våra värderingar och har förankring i församling tillhörande någon av våra huvudmän.

Ansök senast 2019-05-03. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Skicka din ansökan innehållande CV, personligt brev och uppgift om två referenspersoner till
dan.elofsson@altutbildning.se eller ulrik.josefsson@altutbildning.se.

Vid frågor, kontakta:
Dan Elofsson, Studierektor, 0707-63 44 35,
dan.elofsson@altutbildning.se.

Ulrik Josefsson, Direktor, 0765-36 25
69, ulrik.josefsson@altutbildning.se.