Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Utbildning och examina

Teol Kand Örebro Teologiska Högskola

Anställningar och uppdrag

2011-2013 Bibellärare på Götabro (Örebro Folkhögskola)
2011-2013 Barn och familjepastor Filadelfiakyrkan Örebro
2014-2018 Föreståndare Horda Frikyrka
2017- Studieledare ALT
2018- Studieledare och samordnare ALT
2018- Pastor Bottnaryds Allianskyrka
Regionledare, Jönköpingsregionen, för Alphasverige.