Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Lärare i Nya testamentet
ludvig.nyman@altutbildning.se

Utbildning och examina

2015 Teologie kandidatexamen, Örebro teologiska högskola
2019 Teologie masterexamen, Lunds universitet

Anställningar och uppdrag

2015– Lärare i Nya testamentet, Örebro teologiska högskola

2019– Doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

Medlemskap

2016– Svenska Exegetiska Sällskapet (SES)
2018– Society of Biblical Literature (SBL)

Utmärkelser

Stipendium till minne av Hans Johansson för uppsatsen ”Paulus i pompa triumphalis: En språklig och historisk analys av triumftågsmotivet i 2 Kor 2:14–16”, 2015

Publikationer

Monografier

Nyman, Ludvig. (2019). En guide till Johannesevangeliet. Bibelguiden. Uppsala: Bibeln idag.

Redigerade böcker

Tellbe, Mikael och Tommy Wasserman, redigerad tillsammans med Ludvig Nyman. (2019). Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early ChristianityWissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.511. Tübingen: Mohr Siebeck.

Artiklar

Svensson, Ludvig. (2018). ”Paul in the Roman Triumph: Pitfalls and Possibilities in the Interpretation of θριαμβεύω (2 Cor 2:14)”, Svensk Exegetisk Årsbok 83: 86–100.

Nyman, Ludvig. (2020). ”New Perspectives on the Old Covenant: 2 Corinthians 3 and Paul within Judaism”, Neotestamentica 54.2, 351–371.

Bokkapitel

Svensson, Ludvig. (2014). “Helande i den tidiga kyrkan” i Greger Andersson (red.) Sjukdom och helande: Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Örebro: Libris, 81–98.

Recensioner

Svensson, Ludvig. (2018). Recension av Christoph Heilig, Paul’s Triumph: Reassessing 2 Corinthians 2:14 in Its Literary and Historical Context (Leuven: Peeters, 2017) i Svensk Exegetisk Årsbok 83: 236–9.

Nyman Ludvig. (2019). Recension av Karl Olav Sandnes, Paul Perceived : An Interactionist Perspective on Paul and the Law (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018) i Svensk Exegetisk Årsbok 84: 247–251.

Nyman, Ludvig. (2019). Recension av Paul B. Duff, Moses in Corinth: The Apologetic Context of 2 Corinthians 3 (Leiden: Brill, 2015) i Svensk Exegetisk Årsbok 84: 219–222.

Nyman, Ludvig. (2020). Recension av Scott J. Hafemann, Paul: Servant of the New Covenant, Pauline Polarities in Eschatological Perspective (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019) i Svensk Exegetisk Årsbok 85: 236–240.