Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Lärare i Nya testamentet, lördagskursansvarig
ludvig.nyman@altutbildning.se

Utbildning och examina

2015 Teologie kandidatexamen, Örebro teologiska högskola
2019 Teologie masterexamen, Lunds universitet

Anställningar och uppdrag

2015– Lärare i Nya testamentet, Örebro teologiska högskola

Medlemskap

2016– Svenska Exegetiska Sällskapet (SES)
2018– Society of Biblical Literature (SBL)

Utmärkelser

Stipendium till minne av Hans Johansson för uppsatsen ”Paulus i pompa triumphalis: En språklig och historisk analys av triumftågsmotivet i 2 Kor 2:14–16”, 2015

Publikationer

Artiklar

Svensson, Ludvig. (2018). ”Paul in the Roman Triumph: Pitfalls and Possibilities in the Interpretation of θριαμβεύω (2 Cor 2:14)”, Svensk Exegetisk Årsbok 83: 86–100.

Bokkapitel

Svensson, Ludvig. (2014). “Helande i den tidiga kyrkan” i Greger Andersson (red.) Sjukdom och helande: Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Örebro: Libris, 81–98.

Recensioner

Svensson, Ludvig. (2018). Recension av Christoph Heilig, Paul’s Triumph: Reassessing 2 Corinthians 2:14 in Its Literary and Historical Context (Leuven: Peeters, 2017) I Svensk Exegetisk Årsbok 83: 236–9.