Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Lyckad kursdag om äktenskapsteologi

12 juni, 2018

Den 11 september samlades ca 80 deltagare till en kursdag om äktenskapets teologi. Synen på hur vi lever i samhället har förändrats mycket de senaste årtiondena, ofta genom omedvetna förskjutningar i praktiken. Den här dagen satte sökljuset på äktenskapet – hur dess samhälleliga position och funktion förändrats och vad äktenskapet i teologisk mening är och vad kyrkan har att säga om äktenskapet. Dagen bidrog också med en bearbetning av förkunnelse vid vigslar.

Emma Audas, präst i Finska kyrkan och doktorand vid Åbo Akademi bidrog med ett givande och spännande föredrag med titeln “Vad håller vi på med, egentligen? – om varför äktenskapet är viktigt för kyrkan” som responderades på av Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi vid Akademi för ledarskap och teolog. Sven Thidevall, biskop emeritus, Svenska kyrkan gav ett historiskt perspektiv talade om “äktenskapets förändrade position och funktion”. Medverkade gjorde även Sebastian Söderberg, präst i Oxelösunds församling, Svenska kyrkan, Jennie Wall, präst Salems församling, Svenska kyrkan, Hanna Wärlegård, pastor i Evangeliska Frikyrkan och lärare på Akademi för ledarskap och teologi och Sören Perder, som varit pastor i Pingströrelsen i 39 år, senast i Pingstförsamlingen i Örebro i ett panelsamtal.

Dagen hölls samman av Fredrik Wenell, Akademi för Ledarskap och Teologi och Jan Eckerdal, Strängnäs stift.