Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Samordnare och studieledare Campus Örebro
0707-70 13 34
martin.warnelid@altutbildning.se

Utbildning och examina

2021- PhD-studier i praktisk teologi, University of Aberdeen
2021 Master i praktiskt teologi, Ansgar Teologiske Høgskole
2005 Bachelor of Theology, Oxford University
2004 Fil kand idéhistoria, Stockholms universitet
1999 Bibelskola, Kristen i den moderna världen, CredoAkademin Stockholm

Anställningar och uppdrag

2019- Samordnare och studieledare Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro
2018-2019 Studieledare Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro
2016-2018 Studieledare Akademi för Ledarskap och Teologi, Stockholm
2014-2018 Pastor och föreståndare Folkungakyrkan Stockholm, Evangeliska frikyrkan
2005-2014 Pastor Elimförsamlingen Stockholm, Evangeliska frikyrkan
2002-2007 Frilansskribent inom kultur och samhälle