Välkommen på mentorsdag fredag 3/4 kl 10.00-14.30

Vi ställer inte in – vi ställer om!

Nu är det dags för vårens mentorsdag inom ALT. Vi följer myndigheternas rekommendation och kommer att hålla vår mentorsdag digital.

Du kan ta del av livesändningen genom att följa länken nedan.

Programmet för dagen

10.00 Uppkoppling och samling

10.15 Inledning, uppdatering och avstämning (LIVE-stream)

10.45 Empati, Kompetens, Generositet (EKG) – grundläggande förutsättning för

empatiskt förhållningssätt och professionellt bemötande

11.45 Konkreta redskap i yrkesträning – handledarens verktyg och roll

12.15 LUNCH

13.00 Samtal kring föreläsningarna, frågor och erfarenheter (Uppkoppling i Mötesrum)

14.15 Lokala frågor och avslutning