Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Mentorskapet är en avgörande funktion inom ALTs pastors-och ledarprogram och därför är våra mentorsdagar viktiga för utbildningen. Mentorskapet har flera olika dimensioner som i en regelbunden rytm bearbetas på våra utbildningsdagar. Höstens mentorsdag kommer att ge redskap till utveckling kring mentorskapet för alla (fm), och en introduktion av mentorskapet inom ALT för nya mentorer (em). Denna gång kommer Ulrik Josefsson, prorektor och lärare på ALT, tillsammans med Åsa Molin, lärare på ALT och författare, att undervisa och samtala utifrån ämnet Ledare, mentor och reflekterande praktiker i föränderliga tider  

9.40                  Drop-in-fika

10.00                Samling, introduktion och uppdatering

10.30                I: Ledarskap som hopp i tider av kris – lärdomar från historien av ledarskap i oroliga tider

11.00                Samtal & frågor på plats, samt i digitala grupp utifrån varje SC

11.15                II: Ledaskap som riktning i tider av osäkerhet – teologiska vägval i okänd terräng

11.45                Samtal & frågor på plats, samt i digitala grupp utifrån varje SC