Docent och högskolelektor i Nya testamentet
E-mail: mikael.tellbe@altutbildning.se
Telefon: 0708-91 09 18

Utbildning

Örebro Missionsskola (1985)
Master of Theology (ThM), Regent College, Vancouver (Kanada) (1993)
Teologie doktor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet (2001)
Docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet (2008)

Anställningar

Ungdomspastor, Filadelfiakyrkan (EFK), Örebro, 1985–1989
Lärare/Lektor i Nya testamentets exegetik, Örebro teologiska högskola, 1989–
Doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet, 1987–2000
Postdoktor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet, 2003–2006
Pastor i Filadelfiakyrkan (EFK), Örebro, 2007–2013

Medlemskap

Medlem i Svensk Akademi för Bibelvetenskap (vice ordförande 2004 – 2008)
Medlem av Svenska Exegetiska Sällskapet
Medlem av Society of Biblical Literature (SBL)
Invald medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS, The International Society for New Testament Studies).

Huvudredaktör för kommentarserien Nya Testamentets Budskap (NTB), Libris förlag.

Examining reader (2001), för Magnus Zetterholms avhandling Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch (Lunds Universitet)
Examining reader (2008), för Rikard Roitto, Behaving as a Christ-Believer: A Cognitive Perspective on the Experience of Identity and Behavior Norms in the Pauline letter to the Ephesians and the Early Christ-Movement (Linköpings universitet)
Examining reader (2013), för Gerson Mgaya, Spiritual Gifts: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Corinthians 12–14 (Joensuu University, Finland)

Opponent på doktorsavhandling (2014), Joensuu University, Finland: Gerson Lameck Mgaya, Spiritual Gifts: a Sociorhetorical Interpretation of 1 Chorinthians 12–14.
Opponent på doktorsavhandling (2014), Meninghetsfakulteten, Oslo: Ole Jakob Filtvedt, The Identity of Israel and the Paradox of Hebrews.
Betygsnämnden för doktorsavhandling (2014), Lunds universitet: Magnus Evertsson, Liknelser och läsningar: Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013 (Skellefteå: Artos förlag, 2014).
Opposition vid slutseminarium (2017) för avhandling i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet: Martin Wessbrandt, Transformed Readings: Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement.

Fackgranskning av The Message: Nya Testamentet (parafras), Örebro: Libris, 2012.
Fackgranskare av artiklar för Svensk Exegetisk Årsskrift, 2012–
Fackgranskare av artiklar för Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting, 2013–
Fackgranskare av artiklar för Neotestamentica, 2018–
Översättare för Svenska Bibelsällskapet (2013–2014), Lukasevangeliet 9:51–19:28.
Fackgranskare av Nya Testamentet på lätt svenska, 2016–2018

Publikationer

Monografier

Tellbe, Mikael (1997). Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael (2001). Paul between Synagogue and State: Christians, Jews, and Civic Authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians. Coniectanea Biblica New Testament Series 34. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Tellbe, Mikael (2002). Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2009). Christ-Believers in Ephesus: A Textual Analysis of Early Christian Identity in A Local Perspective. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I, 242. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. (2011). Korsmärkt gemenskap: Kommentar till Första Korinthierbrevet. Nya Testamentets Budskap (NTB). Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2013). Tillbaka till framtiden: Vad vi vet och tror om framtiden. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2015). ”Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19.” När tiden var inne: Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19 och Galaterbrevet. Sid. 23–56.  Bibelsällskapets Förlag.

Tellbe, Mikael. (2015). Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2017). Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken. Utökad nyutgåva. Stockholm: Libris.

Antologier

Tellbe, Mikael (2001). ”De första kristnas sociala och politiska sammanhang”, Libris stora bibelhandbok, red. Sune Fahlgren. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2004). Introduktion till Finns det en ”evangelikal“ exegetik?: Rapport från en samtalsdag på Örebro Teologiska Högskola, red. T. Wasserman, ÖTH rapport 21, Örebro.

Tellbe, Mikael. (2005). ”The Temple Tax as a Pre-70 CE Identity Marker”, The Formation of the Early Church, Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183, ed. J. Ådna, sid. 19–44. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael. (2006). ”’Kyrkans många ansikten’: Församlingsstrukturer och ledarskapssyner hos de tidiga kristna i Efesos”, Församling – Här! Nu! Ett arbetsmaterial för församlingarnas självreflektion från präst- och diakonmötet i Växjö 2005. Publikationer från Växjö Stift 12. P. Bexell, red. Sid. 253-–266. Växjö: Svenska kyrkan, Växjö Stift.

Tellbe, Mikael. (2006). ”Grekisk-romerska religioner och filosofier.” I Jesus och de första kristna, red. A. Runesson och D. Mitternacht, sid. 84–108. Stockholm: Verbum.

Tellbe, Mikael. (2006). “The Story about Two Kings: Luke 2:1–7”, The Cradle and the Crown: A Regent College Advent Reader, Vancouver: Regent College Publishing.

Tellbe, Mikael. (2007). “’Hör vad Anden säger till församlingarna!’: Uppenbarelseboken i ett inomkyrkligt perspektiv”, Såsom det har berättats för oss: Om bibel, gudstjänst och tro. Festskrift till Lennart Thörns 65 års dag, sid. 245–255. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2008). ”The Prototypical Christ-Believer: Early Christian Identity Formation in Ephesus”, Exploring Early Christian Identity. , Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 226, ed. Bengt Holmberg, sid. 115–138. Tübingen: Mohr Siebeck.

Tellbe, Mikael, och Lennart Boström. (2008).”Bibelsyn i förändring: Exegetiken på Örebro Missionsskola under senare delen av 1900-talet och fram till i dag.” Uppdraget: Örebro Missionsskola 1908-2008, red Pekka Mellergård et al. Sid. 110–121. Örebro: Libris.

Tellbe, M. (2012). ”Ephesus and Power: Early Christian Textual Prototypes of Authority in a Local Perspective”. The Making of Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions: Essays Written in Honor of Bengt Holmberg. Eds. M. Zetterholm och S. Byrskog. Coniectanea Biblica: New Testament Series 47. Winona Lake: Eisenbrauns. Sid. 273–298.

Tellbe, Mikael. (2012). ”Varför all denna uppståndelse?” Kroppen: Let’s get physical. Red. Tomas Lundström. Örebro: Libris. Sid. 294–307.

Tellbe, Mikael. (2013). ”Paulus i ’nytt perspektiv’: öppningar och återvändsgränder i den nya paulusforskningen.” 2000 år med Paulus. Sid. 231–248. Red. M.Winninge m fl. Stockholm: Svenska Bibelsällskapet.

Tellbe, Mikael. (2014). ”Den Jesus som botar och befriar”. Sjukdom och helande: Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Red. Greger Andersson. Sid. 51–68. Örebro Libris.

Tellbe, Mikael. (2014). ”Identity and Prayer.” Early Christian Prayer and Idenitty Formation. Sid. 13–34. Eds. R. Havlvik och K.O. Sandnes. Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 336. Tübingen: Mohr Siebeck. Sid. 13–34.

Tellbe, Mikael. (2014). ”Prayer and Social Identity Formation in the Letter to the Ephesians.” Early Christian Prayer and Idenitty Formation. Sid. 115–135. Eds. R. Havlvik och K.O. Sandnes. Wissentschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 336. Tübingen: Mohr Siebeck. Sid. 115–135.

Tellbe, Mikael. (2017). ”Människan i evangeliets ljus: paulinsk antropologi i översikt”, i Hva er nå et menneske? Tverrfaglige bidrag. Sid. 50–69. Red. Anne Haugland Balsnes. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Artiklar

Tellbe, M. (1994). “The Sociological Factors Behind Philippians 3.1-11 and the Conflict at Philippi.” Journal for the Study of the New Testament 55: 97-121.

Tellbe, Mikael. (2005). “Nytestamentlig teologi AD 2005: en exegetisk och bibelteologisk uppdatering för predikanter”, Tro och liv 64 (2): 16-28.

Tellbe, Mikael. (2005). ”’Vi är dom vi inte är!’ Identitet och exklusivitet bland de tidiga kristna i Efesos”, Svensk Exegetisk Årsbok 70: 361-387.

Tellbe, Mikael. (2005). ”Porträtt av en despot? Funderingar kring en författares lästeknik (analys av Lena Anderssons Jesusbild)”, tidskriften NOD 4 (dec 2005), 16-20.

Tellbe, Mikael. (2009). “Paulus”. Artikel i Den kristna kyrkans historia, red. Jonathan Hill. Sid. 26–27. Örebro: Libris.

Tellbe, Mikael. (2009). “Drömmen om tusenårsriket”, undervisningsartikel i Dagen 091016.

Tellbe, Mikael. (2009). “Mer än en tanke”, undervisningsartikel i Dagen, 090821.

Tellbe, Mikael. (2010). ”De Efesoskristna: Teologisk mångfald och social identitet i den tidiga kristna rörelsen”, Svensk Teologisk Kvartalsskrift 86 (1): 4–12.

Tellbe, Mikael. (2010). ”Apostlagärningarna 5–6”. Textutläggningar i Bibeln Idag, 45 (2), 2010: 69, 71–74..

Tellbe, Mikael. (2010). ”Gnosticismen: den tudelade andligheten”, undervisningsartikel i Dagen 100805.

Tellbe, Mikael. (2010). ”Kommer Jesus tillbaka två gånger?” Artikelserie i Hemmets Vän 45–46.

Tellbe, Mikael. (2010). “Guds rike är större”, undervisningsartikel i tidskriften Pilgrim.

Tellbe, Mikael. (2010). “Rikets folk”. Artikel i tidskriften Pilgrim 17(4): 6–11.

Tellbe, Mikael. 2010. ”Kommer Jesus tillbaka två gånger?” Undervisningsartiklar i Hemmets Vän, 101111 / 101118.

Tellbe, Mikael. (2011). 1 Samuelsboken 1–4. Bibeln Idag.

Tellbe, Mikael. (2011) Debattartikel i Dagen om bibelsyn, 12-12-29

Tellbe, Mikael. (2012) Debattartikel i Dagen om bibelsyn, 12-01-19

Tellbe, Mikael. (2013). ”Visionen av riket som vara i tusen år: Ett försök till tolkning”, Tidskriften Keryx 1(11): 30–39.

Tellbe, Mikael. (2013). ”Guds rike är här och nu.” Kyrkpressen, 130926.

Tellbe, Mikael. (2013). ”Odjurets märke”. NOD: Forum för tro, kultur och samhälle 4, 22–27.

Tellbe, Mikael. (2014). ”Uppenbarelseboken 19–22”. Bibeln idag 49, 69–70, 72–75.

Tellbe, Mikael. (2014). ”En ny bibelöversättning – behövs det?”. Bibel (1), 7.

Tellbe, Mikael. (2014). ”Response to Hans Leander: The Complexity of Ethnicity.” Svensk Exegetisk Årsbok 79, 85–94.

Tellbe, Mikael, och Lennart Boström. (2014). ”Vad är då en människa? En skiss till en biblisk människosyn.” Tidskriften NOD 3–4: 52–59.

Tellbe, Mikael. (2015). “Respons till Seth Erlandssons recension av Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? (Mikael Tellbe, Libris, 2015)”, i Biblicum: tidskrift för biblisk tro och forskning, 79(4): 187–189.

Tellbe, Mikael. (2015). Första Korinthierbrevet 7. Textutläggningar i Bibeln Idag, 2 (50): 79–82.

Tellbe, Mikael. (2016). Markusevangeliet 9–10. Textutläggningar i Bibeln Idag, 1 (51): 63–71.

Tellbe, Mikael. (2017). ”Prayer and Early Christian Identity Formation in the Letter to the Ephesians”, Patristica Nordica Annuaria 32: 35–61.

Recensioner

Tellbe, Mikael (2001). Recension av Jean Paillard, Till det osägbaras lov: om Paulus erfarenhet av mysteriet (Libris, 2001) i Pilgrim, 2/2001.

Tellbe, Mikael. (2004). Recension av Steve Mason, Josephus and the New Testament, 2nd ed (Peabody: Hendrickson Publishers, 2003) i Svensk Exegetisk Årsbok, 69: 288-290.

Tellbe, Mikael. (2004). Recension av Richard N. Longenecker (ed.), Community Formation in the Early Church and in the Church Today (Peabody: Hendrickson Publishers, 2002) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 69: 286-288.

Tellbe, Mikael. (2006). Recension av Paul Trebilco, Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 166 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 71: 262-263.

Tellbe, Mikael. (2007). Recension av Magnus Zetterholm, Lagen som evangelium? Den nya synen på Paulus och judendomen (Lund: Studentlitteratur, 2006) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 72: 238-239.

Tellbe, Mikael. (2009). Recension av Jonas Gardell, Om Gud. Dagen 090410.

Tellbe, Mikael. (2010). Recension av Holger Nilsson, Bibelns sista budskap (KM & Bornelings förlag, 2009). Dagen 100312.

Tellbe, Mikael. (2010). Recension av Seyoon Kim, Christ and Caesar: The Gospel and the Roman Empire in the Writings of Luke and Paul (Eerdmans, 2008) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 75: 208–210.

Tellbe, Mikael. (2010). Recension av Hans Furhagen, Bibeln och arkeologerna: Om tro, myter och historia (Natur och Kultur, 2010) i Dagen 101203.

Tellbe, Mikael. (2011). Recension av Yung Suk Kim, Christ’s Body in Corinth: The Politics of a Metaphor (Minneapolis: Fortress Press, 2008) i Svensk Exegetisk Årsbok, vol 76: 246–248.

Tellbe, Mikael. (2015). Recension av Gerson Lameck Mgaya, Spiritual Gifts: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Corinthians 12–14 (Joensuu: Publications of the University of Eastern Finland, 2014), i Svensk Exegetisk Årsbok 80: 247–249.

Tellbe, Mikael. (2015). Recension av Carl Reinhold Bråkenhielm och Göran Möller (red), ”Tala om försoning: reflektioner över ett centralt tema i kristen teologi” (Verbum, 2015), Dagen 151204.

Tellbe, Mikael. (2016). Recension av Ole Jakob Filtvedt, The Identity of Israel and the Paradox of Hebrews (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.400, Tübingen: Mohr Siebeck, 2015) i Svensk Exegetisk Årsbok 81: 239–241.

Tellbe, Mikael. (2016). Recension av Wesley Hill, Paul and the Trinity: Persons, Relations, and the Pauline Letters (Grand Rapids: Eerdmans, 2015) i Svensk Exegetisk Årsbok 81: 243–245.

Tellbe, Mikael. (2016). Recension av James Martin, ”Jesus: en resa genom hans liv” (Libris/Veritas, 2015), Dagen 160212.

Tellbe, Mikael. (2016). Recension av Svenska Bibelsällskapet, ”På väg: en resa genom Bibeln för migranter” (Svenska Bibelsällskapet, 2015), Dagen 160429.

Tellbe, Mikael. (2016). Recension av Mats G. Larsson, Paulus – Fördärvaren (Fri Tanke, 2016), Dagen 160610.

Tellbe, Mikael. (2017). Recension av Tom Wright, The Day the Revolution Began: Rethinking the Meaning of Jesus’ Crucifixion (London: SPCK, 2016) i Svensk Exegetsik Årsbok 82: 306–309.