Upplägg

Sommaren 2020 erbjuder ALT/ÖTH tre sommarkurser som läses på distans. Denna sommar, på grund av rådande omständigheter, kommer vi inte att ha några träffar på plats utan all undervisning sker helt på distans. Studieperioden är mellan 8 juni till 14 augusti.

Dessa kurser examineras som högskolekurser och det krävs grundläggande behörighet. Sommarkurserna läses med studietakt 50% och omfattar 7,5 högskolepoäng. Du får tillgång till inspelade föreläsningar och har möjlighet att lägga upp studierna som det passar dig.

Kurserna är distanskurser som i hög grad bygger på studentens inläsning av kurslitteraturen. Som stöd för denna inläsning finns en struktur med tillhörande inspelade föreläsningar. Kommunikation inom kursen kring material, stöd och inlämning av examinationer sker på ALTs lärplattform Itslearning. Viss datorvana krävs.

Kurserna är studiemedelsberättigade hos CSN.

Vill man enbart följa de digitala föredragen i sommarakademin/sommarkursen Tro i en apokalyptisk tid utan att läsa högskolekursen behöver man inte anmäla sig eller betala någon avgift. De olika bidragen kommer successivt att göras tillgängliga på ALTs hemsida under sommaren.

Under sommaren läggs inte bara innehållet i kursen Tro i en apokalyptisk tid ut på hemsidan, utan även delar av föreläsningarna i de två andra högskolekurser som pågår. Dessa kurser har rubrikerna Gåvan och uppdraget att vara kyrka – En introduktion till praktisk teologi och Profeten Jeremias budskap till ett folk i kris – “Därför sörjer jorden". Läs mer om samtliga kurser här.

Kursavgift

Det är ingen kursavgift på sommarkurserna!

Ansökan är öppen till 25 maj.

Du kan läsa mer om hur du ansöker här. Välkommen med din ansökan!