Kurser som anordnas av
samverkande folkhögskolor inom ALT

Kursplaner för läsåret 21-22 läggs upp här löpande.

Ledarkurser

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet Kursplan Ht 21

FL02 Ledaren, församlingen och samhället Kursplan vt 22

FL03 Ledaren och kommunikationen Kursplan Ht 21

FL04 Ledaren i mötet med andra Kursplan vt 22

FL05 Bibeln i församlingslivet Kursplan Ht 21

FL06 Människor i möte Kursplan vt 22

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar Kursplan Ht 21

FL08 Ledarskap och teologisk integrering Kursplan vt 22

FL15 Social och diakonal tjänst Kursplan ht 21

FL16 Interkulturell tjänst Kursplan vt 22

Lördagskurser

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap 21-22

LK42 Nya testamentets böcker och budskap vt 22

LK46 Kyrka och mission i en global värld 21-22

LK47 Kristen etik vt 22

För kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola se här.