Under hösten 2022 ges två lördagskurser:

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på våra studiecenter. Datum för höstens träffar är 3 september, 8 oktober, 19 november och 17 december. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Examinera på högskolenivå

För den som vill och är behörig finns möjligheten att examinera sina kunskaper inom högskolan.

För ansökan, se Ansökan och behörighet.